همراه با حواشی جام جهانی قطر

عادت کردیم به «حسرت» خوردن! تلخ و شیرین با ۸ آذر !

ما زمانی باختیم که «اخلاق» را رو زیر پا گذاشتیم. زمانی باختیم که «لقمه آماده اسکوچیچ» را بر دهان «پیرمرد پرتغالی» گذاشتیم. زمانی حذف شدیم که همین پیرمرد بجای انگیزه دادن به دروازبان جوانش، دستش را به سرش کوبید! 

به گزارش مازنداسپرت؛ عادت کردیم به «حسرت» خوردن! باور کردیم که قرار نیست همیشه خوشحال باشیم. انگار قرار نیست از گذشته عبرت بگیرم، همیشه باید تاوان کارهای اشتباه را بدیم و همینطور حسرت بخوریم!

تنها خاطره خوش فوتبالی ذهن ما «دهه شصتی‌ها» هم دیشب خراب شد! همین کم بود که خاطره شیرین هشت آذر «ملبورن» با خاطره شب تلخ هشت آذر «دوحه» نابود بشه!

کلی استعداد که با تفکرات مسموم «پیرمرد پرتغالی» نابود شدند. فوتبالی که «فوتبالِ ایرانی» نبود ..! شاید باورتون نشه، ولی باید عاشق «رئال مادرید» باشی تا از کی‌روش متنفرتر باشی! «رئال» پرستاره اون سال‌ها به دستان همین پیرمرد، نابود شد! هیچوقت اون سال رو فراموش نمیکنم! مردی که فقط «جنگ روانی» بلد است و از فوتبال فقط «دفاع کردن» را به یاد دارد! فراموش کرده ما بهترین ستاره‌های هجومی را داریم!

حذف شدیم! اما ما زمانی باختیم که «اخلاق» را رو زیر پا گذاشتیم. زمانی باختیم که «لقمه آماده اسکوچیچ» را بر دهان «پیرمرد پرتغالی» گذاشتیم. زمانی حذف شدیم که همین پیرمرد بجای انگیزه دادن به دروازبان جوانش، دستش را به سرش کوبید!

خسته شدیم از این حسرت خوردن های بی تکرار! خسته شدیم از این اشتباهات پرتکرار!

ناراحتی و غم این تجربه تلخ تمامی نداره، اما این پایان کار نیست! زندگی برای ایران و ایرانی ادامه داره، ستاره‌هایی که به حقشون در قطر نرسیدند اما قطعا آینده برای آنهاست ..!

باید یاد بگیریم نترسیم، شجاع باشیم، بجنگیم برای پیروزی! یاد بگیریم بیمعرفت نباشیم، یاد بگیریم #انسان_باشیم ..!

به قول یکی از دوستان، وقتی از پیروزی «تیم‌ملی» خوشحال میشی و از شکستش غمگین، یعنی هنوز ریشه داری، یعنی هنوز #وطن داری!

پاینده باد ایران و ایرانی 🇮🇷♥️✌️