بوی گند تبانی دوباره بلند شد! / هر هوادار یک صدا در مقابل این جنگ کثیف

باید زنگ خطر را برای همه‌ی ما هواداران و تمام رسانه‌های اطراف نساجی به صدا در آورد. نباید اجازه دهیم در این شرایط که نساجی از هر زمان دیگری تنهاتر است به راحتی قربانی تیم متمول و پرنفوذ پایتخت شود. وظیفه تک تک ماست که از امروز هر لحظه و هر روز این موضوع را فریاد بزنیم و پیگیری کنیم.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،فراز کمالوند به یک باره از استقلال سر از سایپا درآورد. تیمی که یکی از رقیبان مستقیم نساجی است. همین جابجایی ناگهانی و عجیب تبدیل گزارش مفصل و تاًمل‌برانگیزی در خود دارد. گزارش از دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که تمام امکانات خود را بسیج کردند تا تیم سایپا که شرایط بحرانی دارد و در آستانه سقوط قرار دارد را در خارج از مستطیل سبز و به روش‌های کثیف به هر طریق شده در لیگ نگه دارند. و در این بین چه قربانی مظلوم‌تر از #نساجی که به راحتی می‌توانند تنها نماینده شمال کشور را در این راه قربانی افکار شوم خود کنند.

باید زنگ خطر را برای همه‌ی ما هواداران و تمام رسانه‌های اطراف نساجی به صدا در آورد. نباید اجازه دهیم در این شرایط که نساجی از هر زمان دیگری تنهاتر است به راحتی قربانی تیم متمول و پرنفوذ پایتخت شود. وظیفه تک تک ماست که از امروز هر لحظه و هر روز این موضوع را فریاد بزنیم و پیگیری کنیم.

وظیفه تمام دل‌سوختگان نساجی در هر جایگاهی در این شرایط این است که با تمام توان این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنند؛ و تمام رسانه‌های کشوری و حتی برنامه‌های صدا و سیما را مجاب کنند که به این موضوع حساس که سرنوشت یک استان و در واقع یک منطقه (شمال کشور) به آن بسته با دقت موشکافی کنند که چه کسانی پشت پرده در حال پایمال کردن حق شناسنامه فوتبال مازندران هستند.

از امروز هر نساجی‌چی در هر جایگاهی چه هوادار، چه رسانه‌ای، چه مدیر، چه مسئول، همه و همه یک وظیفه مشخص داریم. همدلی در راه نجات نساجی از این شرایط سخت. در این راه هر کم کاری و بی تفاوتی کمتر از خیانت نیست. ما در تمام این سالها به خوبی نشان دادیم اهل جنگیدن هستیم، وقتی پای نام مقدس نساجی در میان باشد. حال زمان جنگیدن در خارج از مستطیل سبز رسیده. بازیکنان و کادرفنی در داخل زمین قطعا با تمام توان برای اعتبار نساجی می جنگند. خارج از زمین هم وظیفه همه ماست که تا آخرین لحظه برای امید شهر خسته بجنگیم/تبریکا