دعوا و درگیری دو کاندید هیات فوتبال بیخِ گوشِ آقای مدیرکل !

در روزهایی که فوتبالی ها و مخصوصا اعضای رای دهنده مجمع انتخابات هیات فوتبال مازندران هیچ تمایلی به انتخاب افراد قبلی ندارند، این موضوع و این درگیری تمایل اعضای مجمع را به انتخاب فردی جدید برای ریاست هیات فوتبال مازندران بیشتر و بیشتر کرده است.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،شنیده شده روز گذشته دو کاندید انتخابات هیات فوتبال مازندران که در این هیات سمت های مهمی نیز در طول این سال ها داشته اند در اداره کل ورزش و جوانان مازندران و درست در نزدیکی‌های دفتر مدیرکل در خصوص موضوع انتخابات به دعوا و درگیری لفظی پرداختند.

از قرار معلوم گویا موضوع حذف بازنشسته هاو تخریب های درون هیاتی عامل اصلی این درگیری بوده است.

اول اینکه کظم غیظ باید در اولویت مدیران باشد و نکته دوم اینکه آیا می شود به چنین افرادی که توان کنترل اعصاب خود را ندارند برای سکانداری هیات بزرگ فوتبال اعتمادی کرد!؟

رعایت ادب و احترام باید مهمترین ویژگی یک رئیس هیات باشد که متاسفانه با رفتار صورت گرفته در این دو کاندید دیده نشد. اعضای مجمع که دیگر اعتمادی به هیات قبلی ندارند با این اتفاق نمره منفی دیگری به حساب این کاندیدای وابسته به هیات فوتبال واریز شد.

در روزهایی که فوتبالی ها و مخصوصا اعضای رای دهنده مجمع انتخابات هیات فوتبال مازندران هیچ تمایلی به انتخاب افراد قبلی ندارند، این موضوع و این درگیری تمایل اعضای مجمع را به انتخاب فردی جدید برای ریاست هیات فوتبال مازندران بیشتر و بیشتر کرده است.