لزوم هوشیاری رنگرز در استفاده صحیح از مدیران دستگاه ورزش!

بحث قومی گرایی و صحبت از شرق و غرب این روزها نقل محافل ورزشی هاست، مجادله ای بچگانه است که بعیید میدانیم رنگرز با این تجربه بالا بخواهد اسیر این سیاهنمایی ها شود و برنامه های خودش را بر پایه حذف شرقی ها و استفاده تمام و کمال از غربی ها بچیند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،چند ماهی از تغییرات در دستگاه ورزش می گذرد و مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان مازندران در طول این چندماه سعی در بررسی و شناخت نقاط ضعف و قوت ورزش مازندران پرداخت و رنگرز در این مدت کوتاه نشان داد از زیرکی خاصی برخوردار است.

پویایی و اکتیو بودن مدیرکل و حضور در نقاط مختلف استان و بررسی مشکلات و ضعف های ورزش نشان از حضور یک مدیر عملیاتی در دستگاه ورزش دارد. مدیری که خودش از جنس ورزش بوده و میداند که باید چه کند !

رنگرز علی رغم سن کم، مشخص است که تجربیات خوبی دارد و به خوبی ورزش مازندران را رصد کرده است. اما این میان هستند اشخاصی که با مشاوره های ناصحیح سعی در تخریب برخی افراد و اشخصاص پرتلاش دستگاه ورزش را دارند. مدیرکل ورزش و جوانان مازندران باید هوشیار باشد و فریب اینگونه افراد به اصطلاح دلسوز ورزش را نخورد .

ورزش مازندران نه تنها در بحث قهرمانی و مدال آوری زبانزد خاص و عام است بلکه مدیران خوب و قوی ای در طول این سال ها در مازندران پرورش یافتند که می بایست به درستی از آنها در بدنه دستگاه ورزش استفاده گردد و حذف بی دلیل برخی مدیران، ضعف مدیرکل را نشان خواهد داد. اینکه هر مدیری اختیار این را دارد که خودش مدیران زیردستش را انتخاب کند صحیح است، اما اینکه مدیران زیردستی تا چه حد توانایی و سواد انجام آن کار را دارد یک بحث دیگر است. برخی مدیران کاربلد از دوره های قبل خانه نشین شدند و برخی دیگر شایستگی هایشان به درستی دیده نشده و در جایی که باید از انها استفاده نشده است.

بحث قومی گرایی و صحبت از شرق و غرب که این روزها نقل محافل ورزشی هاست، مجادله ای بچگانه است که بعیید میدانیم رنگرز با این تجربه بالا بخواهد اسیر این سیاهنمایی ها شود و برنامه های خودش را بر پایه حذف شرقی ها و استفاده تمام و کمال از غربی ها بچیند. این موضوع در ماه های اول که به چشم نیامد و قطعا رنگرز آنقدر تجربه بالا دارد که نخواهد خودش را اسیر این حاشیه های خودساخته کند. در این بین موفقیت ورزش مازندران مهم است نه بحث شرق و غرب!

مدیریت صحیح مهمترین عامل موفقیت هر مجموعه ای است و قطعا ورزش استان مازندران با استفاده درست از مدیران کاربلد و حرفه ای، مسیر بهتری را در پیش خواهد گرفت. در طول این سال ها شاید مدیران ضعیف دستگاه ورزش به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند، اما بر خلاف آنها مدیران شایسته زیادی در شهرهای مختلف استان داشته ایم که قطعا حضور این مدیران در بدنه دستگاه ورزش بعنوان بال و یار رنگرز می توانند تغییر بسزایی در مدیریت و پیشرفت ورزش مازندران داشته باشد.

امیدواریم دکتر رنگرز بعنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران با برنامه و حساب شده تمامی مدیران دستگاه ورزش را رصد نماید و به درستی و در جاهای مناسب از این مدیران استفاده نماید تا در نهایت خروجی استفاده صحیح از اشخاص، پیشرفت و موفقیت ورزش استان مازندران را همراه داشته باشد.