صحبت های جهانی بازیکن صنعت نفت آبادان پس از پیروزی مقابل سایپا

صحبت های میلاد جهانی بازیکن مازندرنی صنعت نفت آبادان پس از پیروزی مقابل سایپا را مشاهده می کنید.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،صحبت های میلاد جهانی بازیکن مازندرنی صنعت نفت آبادان پس از پیروزی مقابل سایپا را مشاهده می کنید.