صحبت‌های حسن یزدانی پس از بازگشت به تشک کشتی

حسن یزدانی پس از بازگشت به تشک کشتی در مورد شرایط کنونی و وضعیت جسمانی خود صحبت کرد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،حسن یزدانی پس از بازگشت به تشک کشتی در مورد شرایط کنونی و وضعیت جسمانی خود صحبت کرد.