حکایت پروژه ای در غرب استان که حدود بیست سال به حال خود رها شده !

اما هر از چندگاهی زمان انتخابات، بازار این استادیوم داغ می شود. هجوم گسترده کاندیدها و عکس های زیبا و شعار های زیبا، باز دل علاقمندان فوتبال را به افتتاح این استادیوم خوش می کرد اما شاید حالا حالا ها باید بنویسیم پایتخت ساحلی ایران ، زمین فوتبال ندارد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،شهرستان نور نزدیک به دو دهه دست به دست میان سیاستمداران می چرخد و هنوز هیچکس نمی داند چرا این استادیوم که داری چمن مرغوب و جایگاه تماشاچی تقریبا مناسب بود و با کمی بازسازی می توانست یک ورزشگاه مناسب برای برگزاری مسابقات باشد از پایه ویران شد .

روزهای اول بازسازی مسئولین اجراه طرح ، حرف از استادیوم چند هزار نفری و امکانات ویژه می زدند. امکانات به روز و اتاق های مخصوص ماساژ ، اتاق های مخصوص آموزش،اسکوربورد و خیلی حرف های زیبای دیگر اما چند سالی از طرح نگذشت که پروژه متوقف و نزدیک به بیست سال به حال خود رها شد .

اما هر از چندگاهی زمان انتخابات، بازار این استادیوم داغ می شود. هجوم گسترده کاندیدها و عکس های زیبا و شعار های زیبا، باز دل علاقمندان فوتبال را به افتتاح این استادیوم خوش می کرد اما شاید حالا حالا ها باید بنویسیم پایتخت ساحلی ایران ، زمین فوتبال ندارد.