عزل و نصب روسای هیئت های ورزشی و انتخابات مجلس

دخالت سیاسیون در عزل و نصب روسای ادارات و مسئولین هیات های ورزشی ضربات جبران ناپذیری به اهداف ورزی متحمل می شود باید در عزل و نصب ورزشی ها ملاک و معیار شایسته سالاری، تخصص،تعهد، تلاش و علاقمندی باشد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،از همه مسئولین ادارات ورزش شهرهای مازندران انتظار می رود که در عزل و نصب روسای هیئت های ورزشی به هیچ عنوان تحت تاثیر انتخابات آینده نمایندگان مجلس قرار نگیرند.

دخالت سیاسیون در عزل و نصب روسای ادارات و مسئولین هیات های ورزشی ضربات جبران ناپذیری به اهداف ورزی متحمل می شود باید در عزل و نصب ورزشی ها ملاک و معیار شایسته سالاری، تخصص،تعهد، تلاش و علاقمندی باشد.