استاژ داورى اجبارى كمتر از شش ماه/انگيزه هاى مالى يا بهره بردارى فنى!

از اولين موعد برگزارى استاژ داورى استان به ميزبانى قائمشهر ۵ ماه هم نمى گذرد كه فراخوان همين رويداد مجددا در تاريخ ٣ مرداد ماه صادر شد!

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،از اولين موعد برگزارى استاژ داورى استان به ميزبانى قائمشهر ۵ ماه هم نمى گذرد كه فراخوان همين رويداد مجددا در تاريخ ٣ مرداد ماه صادر شد!

برگزارى دو استاژ در يك استان آنهم در كمتر از شش ماه نتيجه و بهره فنى نداشته و از لحاظ داورى كه مبناى آن حضور داوران در مسابقات، در طول سال مى باشد را هم بى اثر مى نمايد؛ به عبارت ديگر آیا برای قريب به ٢٠٠ داور مازنى امكان حضور در مسابقات فراهم می شود که چنین شرط کلی مطرح شده است؟!

از قرار داورانى كه در استاژ اسفند ماه به هر دليلى حضور نداشتند، هيات از حضور آنان در المپياد استعدادهاى برتر استان و ليگ كاراته وان ايران ممانعت بعمل آورد و حالا با برگزارى اين استاژ و جريمه ١٠٠ هزار تومانى و با اجبار، تهديد كرده در صورت عدم حضور از ورود آنان به مسابقات سبكى و استانى جلوگيرى خواهد كرد.

این پرسش را از هیات کاراته مازندران داریم که وقتی قانون داوری هیچ تغییری نکرده و نیازی به بازآموزی هم نیست به چه دلیلی با لحنی تهدید گونه همه داوران را مکلف به برگزاری در این استاژ می کند.
سوال دوم همین است که در واقع مورد نظر و خواست یکایک اهالی کاراته است که پول های ورودیه مسابقات المپیاد استعدادهای برتر که مبلغ قابل توجهی شده، صرف چه اموری می شود؟

شفاف سازی در مورد برگزاری دوباره این استاژ کمترین خواسته کاراته ای ها و احترام هیات استان به ابواب جمعی خود می باشد.