تاریخ: ۱۱:۲۷ :: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل هفته یازدهم تا هفدهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور را اعلام کرد. به گزارش مازند اسپرت ، برنامه دیدارهای فوق به شرح زیر است: هفته یازدهم دوشنبه ۲۷ مهر ۹۴ خونه به خونه بابل – فولاد یزد – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل فجر […]

002کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل هفته یازدهم تا هفدهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش مازند اسپرت ، برنامه دیدارهای فوق به شرح زیر است:

هفته یازدهم دوشنبه ۲۷ مهر ۹۴
خونه به خونه بابل – فولاد یزد – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
فجر سپاسی شیراز – پارسه تهران – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه آرارات اصفهان
داماش گیلان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
پیکان تهران – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهدا شهر قدس
شهرداری اردبیل – مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان – آلومینیوم هرمزگان – ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه قدس همدان
مس کرمان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته دوازدهم  چهارشنبه ۶ آبان ۹۴
گل گهر سیرجان – شهرداری اردبیل – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – پیکان تهران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس رفسنجان – داماش گیلان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا رفسنجان
نساجی مازندران – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
آلومینیوم اراک – خونه به خونه بابل – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه امام خمینی اراک
خیبر خرم آباد – پاس همدان – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
پارسه تهران – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان – مس کرمان – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ماشین سازی تبریز – فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی تبریز
صنعت نفت آبادان – گیتی پسند اصفهان – ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته سیزدهم  سه شنبه ۱۲ آبان ۹۴
داماش گیلان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه آرارات اصفهان
شهرداری اردبیل – آلومینیوم هرمزگان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان – فولاد یزد – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه قدس همدان
پیکان تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهدا شهر قدس
مس کرمان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – پارسه تهران – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

 

هفته چهاردهم  دوشنبه ۱۸ آبان ۹۴
فولاد یزد – مس کرمان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان – فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا رفسنجان
خونه به خونه بابل – گیتی پسند اصفهان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
آلومینیوم اراک – پاس همدان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام خمینی اراک
خیبر خرم آباد – شهرداری اردبیل – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
پارسه تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان – داماش گیلان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی تبریز
صنعت نفت آبادان – پیکان تهران – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته پانزدهم – دوشنبه ۲۵ آبان ۹۴
نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
پیکان تهران – خونه به خونه بابل – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا شهر قدس
شهرداری اردبیل – فولاد یزد – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اردبیل
گیتی پسند اصفهان – پارسه تهران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آرارات اصفهان
پاس همدان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه قدس همدان
داماش گیلان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
فجر سپاسی شیراز – آلومینیوم هرمزگان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

 

هفته شانزدهم دوشنبه ۲ آذر ۹۴
گل گهر سیرجان – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – داماش گیلان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – پاس همدان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
مس رفسنجان – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا رفسنجان
خیبر خرم آباد – فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – شهرداری اردبیل – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اراک
ماشین سازی تبریز – پارسه تهران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی تبریز
آلومینیوم هرمزگان – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پیکان تهران – گیتی پسند اصفهان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا شهر قدس
صنعت نفت آبادان – مس کرمان – ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته هفدهم  دوشنبه ۹ آذر ۹۴
نساجی مازندران – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۰۰- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
داماش گیلان – آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
گیتی پسند اصفهان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان – خونه به خونه بابل – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی کرمان
فجر سپاسی شیراز – فولاد یزد – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری اردبیل – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل
پارسه تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه صنایع دفاع تهران
پاس همدان – پیکان تهران – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه قدس همدان
ایرانجوان بوشهر – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم هرمزگان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پاسخی بگذارید