تاریخ: ۲۱:۲۱ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
نام نویسنده: سیده روجا شجری

طبق قانون دبیرکل کمیته ملی المپیک شغل محسوب می شود و از همین رو سازمان بازرسی به این انتخابات ورود کرده تا دبیرکل منتخب دوشغله نباشد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،انتخابات کمیته ملی المپیک فردا برگزار می شود. طبق قانون سمت های دبیرکلی و خزانه داری شغل محسوب می شود و از همین رو افراد منتخب در صورت داشتن سمت اجرایی، باید از سمت فعلی خود کناره گیری کنند و تنها در کمیته ملی المپیک شاغل باشند.
این در حالیست که تقریبا تمامی کاندیداهای این دو پست، جملگی سمت اجرایی دارند و در صورت پیروزی در انتخابات فردا، دوشغله محسوب می شوند و باید از سمت فعلی خود کناره گیری کنند.
از همین رو سازمان بازرسی کل کشور که به شدت روی اجرای قانون دوشغله ها در بدنه ورزش حساس شده، با ارسال تعهدنامه هایی به کاندیداهای دبیرکلی، از آـنها خواسته است تا تعهد بدهند تا در صورت پیروزی در انتخابات فردا، از سمت فعلی خود کناره گیری کنند.
این تعهد از آنجا از کاندیداها اخذ شده که فرد پیروز احیانا متوسل به تبصره و توصیه نامه و دور زدن قانون برای باقی ماندن در سمت فعلی خود و دوشغله شدن نشود و به طور تمام وقت در سمت دبیرکلی کمیته ملی المپیک فعالیت کند

 

/فارس

پاسخی بگذارید