تاریخ: ۱۱:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
نام نویسنده: سیده روجا شجری

مهاجر شجاعی، مرادی و عباسی از کاندیداتوری در انتخابات کمیسیون ورزشکاران انصراف دادند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،به نقل از سایت المپیک ایران، احسان مهاجر شجاعی و محمد جعفر مرادی ملی پوشان دو و میدانی و فروغ عباسی ملی پوش اسکی کشورمان با ارسال نامه هایی جداگانه از کاندیداتوری در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک‌ انصراف دادند.

همچنین انصراف جام بزرگ و سبقت الهی و گلنوش سبقت الهی و مه لقا جام بزرگ ملی پوشان تیراندازی با ارسال نامه هایی جداگانه از کاندیداتوری در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک‌ انصراف دادند.

/فارس

پاسخی بگذارید