هفته سوم لیگ کاتای پایه دختران برگزار شد ؛
تاریخ: ۲۳:۱۱ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
نام نویسنده: سیده روجا شجری
اسدی فر صدرنشین لیگ کاتای دختران ایران شد + نتایج کامل

هفته سوم لیگ پایه کاتا نونهالان، خردسالان و جوانه و آینده سازان دختران برگزار شد و تیم صدرنشینان هر لیگ مشخص شدند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،هفته سوم لیگ پایه دختران روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه در سالن شهید کبگانیان تهران پیگیری شد  و در بین مازندرانی های حاضر تیم اسدی فر با حضور چهره های مدال آوری مثل آرزو لونجی، ستاره خاکپور و محدثه ناییجی صدرنشین لیگ کاتای دختران ایران شد.

نتایج بدست امده به شرح ذیل می باشد :
كاتا خردسالان/
گروه ۲:
مرحله اول دور برگشت: صبا شيراز استراحت دارد
آواي اوج صفر- ۱۱ هيات كاراته خراسان رضوي
رزم آوران ساري صفر- ۱۱ هيات كاراته اصفهان
مرحله دوم دور برگشت: هيات كاراته خراسان رضوي استراحت دارد
صبا شيراز ۱۱- صفر هيات كاراته اصفهان
آواي اوج ۱۱- صفر رزم آوران ساري
مرحله سوم دور برگشت: هيات كاراته اصفهان استراحت دارد
هيات كاراته خراسان رضوي ۱۱- صفر رزم آوران ساري
صبا شيراز ۱۱- صفر آواي اوج
مرحله چهارم دور برگشت: رزم آوران ساري استراحت دارد
هيات كاراته اصفهان ۱۱- صفر آواي اوج
هيات كاراته خراسان رضوي ۳- ۸ صبا شيراز
مرحله پنجم دور برگشت: آواي اوج استراحت دارد
رزم اوران ساري صفر- ۱۱ صبا شيراز
هيات كاراته اصفهان ۷- ۴ هيات كاراته خراسان رضوي
صباشیراز با ۲۴ امتیاز در رده نخست جدول رده بندی قرار گرفت و هيات كاراته خراسان رضوي با ۱۵ امتیاز دوم شد.

گروه ۳:
مرحله اول دور برگشت: ايثار قم استراحت دارد
ارغوان ۲- ۹ شهرقدس
مهر ايران ۸- ۳ باشگاه شهيد كبگانيان
مرحله دوم دور برگشت: شهرقدس استراحت دارد
ايثار قم ۱۱- صفر باشگاه شهيد كبگانيان
ارغوان ۴- ۷ مهر ايران
شهرقدس با ۱۵ امتیاز اول شد و مهر ايران با ۱۲ امتیاز در مکان دوم ایستاد.

كاتا نونهالان/
گروه ۱:
مرحله اول دور برگشت: آواي اوج صفر- ۱۱ صبا شيراز
ستاره جنوب ۱۱- صفر رزم آوران ساري
مهر ايران صفر- ۱۱ آكادمي نريمان الف
مرحله دوم دور برگشت: ستاره جنوب صفر- ۱۱ صبا شيراز
مهر ايران ۱ – ۱۰ آواي اوج
آكادمي نريمان الف ۱۱- صفر رزم آوران ساري
صبا شيراز با ۲۷ امتیاز تیمی در صدر قرار گرفت و آكادمي نريمان الف آكادمي نريمان الف با ۱۸ امتیاز دوم شد.

گروه ۲:
مرحله اول دور برگشت: كلانترزاده الف صفر- ۱۱ هيات كاراته خراسان رضوي الف
امير سامان سنگسر صفر- ۱۱ ستارگان پايتخت
باران مهر صفر- ۱۱ هيات كاراته اصفهان
مرحله دوم دور برگشت: اميرسامان سنگسر صفر – ۱۱ هيات كاراته خراسان رضوي الف
باران مهر صفر- ۱۱ كلانترزاده الف
هيات كاراته اصفهان ۱۱- صفر ستارگان پايتخت
هيات كاراته خراسان رضوي الف با ۱۸ امتیاز اول شد و كلانترزاده الف با ۱۲ امتیاز در مکان دوم ایستاد.

گروه ۳:
مرحله اول دور برگشت: شهرقدس صفر- ۱۱ سلولزي فارس رعنا
فرمانداري قروه ب صفر- ۱۱ هيات كاراته خراسان رضوي ب
آكادمي نريمان ب ۹- ۲ باشگاه شهيد كبگانيان
مرحله دوم دور برگشت: فرمانداري قروه ب صفر- ۱۱ سلولزي فارس رعنا
آكادمي نريمان ب ۶- ۵ شهرقدس
باشگاه شهيد كبگانيان صفر- ۱۱ هيات كاراته خراسان رضوي ب
سلولزي فارس رعنا با ۲۱ امتیاز تیمی در صدر ایستاد و تیم آكادمي نريمان ب با همین تعداد امتیاز و تفاضل برد کمتر در رده دوم قرار گرفت.
گروه۴:
مرحله اول دور برگشت: هيات كاراته سمنان استراحت دارد
آهو ۱۱- صفر باشگاه صمدي
كلانترزاده ب صفر- ۱۱ ايثار قم
اسدي فر ۱۱- صفر فرمانداري قروه الف
مرحله دوم دور برگشت: آهو استراحت دارد
كلانترزاده ب ۱۰- ۱ هيات كاراته سمنان
اسدي فر ۱۱- صفر باشگاه صمدي
فرمانداري قروه الف ۳- ۸ ايثار قم
مرحله سوم دور برگشت: كلانترزاده ب استراحت دارد
اسدي فر ۱۱- صفر آهو
فرمانداري قروه الف ۳-۸ هيات كاراته سمنان
ايثار قم ۱۱- صفر باشگاه صمدي
اسدی فر با ۲۷ امتیاز تیمی و ایثار قم با ۲۴ امتیاز به ترتیب اول و دوم شدند.

كاتا جوانه و آينده سازان/
گروه ۱:
مرحله اول دور برگشت: اميد انديشه صفر – ۱۴ باشگاه اسدي فر
شهداي شميرانات ۶- ۸ آواي اوج
هيات كاراته خوزستان ۱۴- صفر فريبا سعيدي
مرحله دوم دور برگشت: شهداي شميرانات ۲- ۱۲ باشگاه اسدي فر
هيات كاراته خوزستان ۱۰- ۴ اميد انديشه
فريبا سعيدي صفر- ۱۱ آواي اوج
اسدی فر با ۲۱ امتیاز و آوای اوج با ۱۵ امتیاز به ترتیب اول و دوم شدند.
گروه ۲:
مرحله اول دور برگشت: شوتوكان jka مازندران صفر – ۱۴ سلولزي فارس رعنا
شهر قدس ۱۱- ۳ ايثار قم
آهو ۲- ۱۲ هيات كاراته مركزي
مرحله دوم دور برگشت: شهر قدس صفر- ۱۴ سلولزي فارس رعنا
آهو ۳- ۱۱ شوتوكان jka مازندران
هيات كاراته مركزي ۱۴- صفر ايثار قم
سلولزي فارس رعنا با ۲۱ امتیاز در مکان اول ایستاد و هیات کاراته مرکزی با ۱۲ امتیاز دوم شد.
گروه ۳:
مرحله اول دور برگشت: ستارگان پايتخت صفر – ۱۴ كلانترزاده
كلوچه نادري لاهيجان صفر – ۱۴ هيات كاراته خراسان رضوي
باشگاه شهيد كبگانيان صفر – ۱۴ هيات كاراته اصفهان
مرحله دوم دور برگشت: كلوچه نادري لاهيجان ۳- ۱۱ كلانترزاده
باشگاه شهيد كبگانيان صفر- ۱۱ ستارگان پايتخت
هيات كاراته اصفهان ۱۱- ۳ هيات كاراته خراسان رضوي
هیات کاراته اصفهان با ۱۸ امتیاز و کلانترزاده با ۱۵ امتیاز اول و دوم شدند.

گروه۴:
مرحله اول دور برگشت: آكادمي نريمان استراحت دارد
باران مهر صفر – ۱۴ جوانه صفادشت
ايشين ريو كوبودو ۳- ۱۱ باشگاه پايتخت
مرحله دوم دور برگشت: باران مهر استراحت دارد
ايشين ريو كوبودو ۴- ۱۰ آكادمي نريمان
باشگاه پايتخت ۱- ۱۳ جوانه صفادشت
جوانه صفادشت و باشگاه پايتخت به ترتیب با ۱۸ و ۱۲ امتیاز اول و دوم شدند.

پاسخی بگذارید