از نگاه دوربین سیاوش زمانزاده ؛
تاریخ: ۱۷:۰۳ :: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
نام نویسنده: سیاوش زمانزاده
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی استان  در د و بخش نوجوانان و جوانان در رامسر

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی استان در د و بخش نوجوانان و جوانان برای معرفی تیم تنیس روی میز استان مازندران رو ز گذشته در سالن پروری شهر ستان رامسر برگزار گر دید .

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،هادی با حشمت رئیس هیات تنیس روی میز استان مازندران به خبرنگار ماگفت : درباره عملکرد یک ساله خود گفت : دو ستان که قبل از ما بو دند تلاش زیادی کردند اما ما تنوانستیم در طول این یک سال پس از بیست وشش سال لیگ استان را باحضو ر تیمهایی از رامسر تا ساری برگزار کردیم .
چند ین مسابقه معتبر کشوری را در این استان میزبانی کردیم و هر فصل نیز جلساتی را با روسای هیاتهای شهرستانهای استان مازندران داشتیم .
ریاست هیات تنیس روی میز استان مازندران افزود : درحال حاضر استان ماازندران پا یتخت تنیس روی میز کشور است و ما برای حفظ این عنوان مسئولیت سنگینی داریم تامین هزینه برای استعدادیابی تشکیل ستاره هایی همچون نو شاد و نیما عالمیان کار دشواری است . و ما انتظار حمایت بیشتری از اداره کل داریم . هر چند اززمان حضور حبیب حسین زاد گان ورزش استان مازندران روبه رشد بوده و در حال حاضر ما یکی از مدیران برتر کشور درکنار خود می یبنیم .
با حشمت یا دآورشد : مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نو جوانان و جوانان که امروز دررامسر برگزار شد با حضور شصت ورزشکار دردورده در شهرستان رامسر برگزار شد .شهرستان رامسر میزبانی بسیار عالی داشت و ما از جناب آقای فرنیا ریاست هیا ت تنیس روی میز شهرستان رامسر ، آقای علیپور ، آقای استواری و مجموعه که مسابقه را برگزار کردند کمال تشکر را داریم .

وی ادامه داد : غرب استان مازندران کم کم به شرق استان نزدیک میشود و امروز نفراتی داشتیم که در جمع هشت نفر برتر قرار گرفتند . و این مساله برای ما مایه خرسندی است .

با حشمت عنوان داشت : پدیده هایی همچون علی شعاری ، امیررضا کریم پور ، مصطفی نوری ، محمد نقوی که امروز دررده جوانان اول تا چهارم شدند . و پارسا نوروزی ، عرفان راس الحسینی در کنار سهیلل رمضا نژاد که تنو انستند در مسابقات نوجوانان به رده کشوری برسند .در آینده نزدیک قطعا همچون موسوی ها درکشور خواهد درخشید و استان مازندران به یکه تازی خوددررشته تنیس روی میز ادامه میدهد وی در پایان از فرماندار ، بخشدار و ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان رامنسر جهت انجام هماهنگی لا زم تشکر کرد و قول میزبانی رامسر را بزودی در کلاس درجه دو داور ی و مربیگری در صورت هماهنگی لازم با فدارسیون و همچنین تورنمت تورایرانی را داد .

همچنین رضا فرنیا رئیس هیات تنیس روی میز شهرستان رامسر که در طول مدت کوتاه ریاستش انسجام لازم به مجموعه تنیس روی میز شهرستان رامسر داده است به خبرنگار ما گفت : برای اولین تنوانستیم میزبانی یک تورنمت استانی معتبر را دررامسر با حضور شصت شرکت کننده مطرح جوان و نوجوانان استان را برگزار کر دیم و خرسندم که بدون هیچ مشکلی این مسا بقات امر وز به پایان بردیم .
درزاین راه از حسن نظر جناب آقای هادی با حشمت ریاست هیات تنیس روی میز استان دبیز هیات استان آقای موسوی و مجموعه ذیر بط و همچنین از همکاری آقای استواری ریاست هیات تنیس روی میز شهرستان تنکابن و همچنین بز رگوارانی همچون رسول علیپور دبیر هیات ، مسیح عابدی ، عبد الله اکرا نژاد ، ید الله اکرا نژاد ، اکبر قربانی ، نیما صباغ پور ، مصطفی جواهر دهی خزانه دار هیات ، امیر عباس سمامی ر، مجید مصطفوی ، محسن احمدی ، عادل اکبرزاده و همچنین رسول علیپور دبیر هیات و همچنین ریاست محترم اداره ورزش و جوانان آقای ابراهیم گلدشتی کمال تشکر را دارم .
امیدواریم تنیس روی میزشهرستان رامسر کماکان قدمهای مثبت خودرا با مدیریت رضا فرنیا بردارد

مسابقات جوانان ونوجوانان تنیس روی میز دو مین رویداد مهم استانی در طول یک روز است که به همراه مسابقات نجات غریق استان مسا بقات ووشو که در شهریور ماه امسال و چند ین چند میزبانی
که درطول یک سال مدیریت ابراهیم گلدشتی در ریاست اداره ورزش وجوانان رامسر داشتیم . نشان می دهد ورزش رامسر رو زهای در خشانی پیش رو خواهدداشت . و گلدشتی نشان داده است مدیر توانمندی برای ورزش رامسر است

پاسخی بگذارید