قرعه کشی لیگ برتر فوتسال بانوان ؛
تاریخ: ۱۷:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
نام نویسنده: روح الله سلطانی
استقلال ساری میهمان دختران کویر کرمان در اولین دیدار لیگ

برنامه دور رفت سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاههای از سوی سازمان لیگ برتر فوتسال اعلام شد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،قرعه کشی لیگ برتر فوتسال بانوان ایران امروز  برگزار شد که تیم ها حریفان خود را شناختند و تنها تیم مازنی این رقابت ها   در اولین دیدار لیگ باید در کرمان به مصاف تیم دختران کویر این شهر برود .

برنامه دور رفت این رقابت ها به شرح زیر می باشد

جمعه ۲۱/۷/۹۶- هفته اول- ساعت۱۱:۰۰
سایپا تهران- سیه جامگان خراسان رضوی-شهربانو-تهران
ملی حفاری اهواز-دانشگاه آزاد تهران-پیامبر اعظم-اهواز
مس رفسنجان- شهرداری رشت-دانشگاه پیام نور-رفسنجان
بانوان البرز زنجان-پالایش و نفت آبادان-امام خمینی(ره)-زنجان
پیام نور سیرجان-پویندگان صنعت فچر شیراز-گلگهر-سیرجان
دختران کویر کرمان- استقلال ساری-شهرداری- کرمان
جمعه ۲۸/۷/۹۶-هفته دوم-ساعت ۱۱:۰۰
ملی حفاری اهواز- سایپا تهران- پیامبر اعظم-اهواز
شهرداری رشت-سیه جامگان خراسان رضوی- آتش نشانی- رشت
دانشگاه آزاد تهران- بانوان البرز زنجان- علوم تحقیقات- تهران
پویندگان صنعت فجر شیراز-مس رفسنجان-ربانی- شیراز
پالایش نفت آبادان-دختران کویر کرمان-۱۷ شهریور- اهواز
استقلال ساری-پیام نور سیرجان-سید رسول حسینی-ساری
جمعه ۵/۸/۹۶- هفته سوم- ساعت ۱۱:۰۰
سایپا تهران-شهرداری رشت-شهربانو-تهران
بانوان البرز زنجان-ملی حفاری اهواز-امام خمینی(ره)-زنجان
سیه جامگان خراسان رضوی-پویندگان صنعت فجر شیراز-سالن بهشتی-مشهد
دختران کویر کرمان-دانشگاه آزاد تهران-شهرداری کرمان-کرمان
مس رفسنجان-استقلال ساری-دانشگاه پیام نور-رفسنجان
پیام نور سیرجان-پالایش نفت آبادان-گلگهر-سیرجان
پنجشنبه۱۱/۸/۹۶-هفته چهارم-ساعت ۱۱:۰۰
بانوان البرز زنجان-سایپا تهران-امام خمینی(ره)-زنجان
پویندگان صنعت فجر شیراز-شهرداری رشت-ربانی-رشت
ملی حفاری اهواز-دختران کویر کرمان-پیامبر اعظم-اهواز
استقلال ساری- سیه جامگان خراسان رضوی- سید رسول حسینی-ساری
دانشگاه آزاد تهران-پیام نور سیرجان-علوم تحقیقات-تهران
پالایش نفت آبادان-مس رفسنجان- ۱۷ شهریور- اهواز
سه شنبه ۱۶/۸/۹۶-هفته پنجم-ساعت ۱۱:۰۰
سایپا تهران-پویندگان صنعت فجر شیراز-شهربانو-تهران
دختران کویر کرمان-بانوان البرز زنجان-شهرداری کرمان-کرمان
شهرداری رشت- استقلال ساری-آتش نشانی-رشت
پیام نور سیرجان-ملی حفاری اهواز-گلگهر- سیرجان
سیه جامگان خراسان رضوی-پالایش نفت ابادان-سالن بهشتی- مشهد
مس رفسنجان-دانشگاه آزاد تهران-دانشگاه پیام نور-رفسنجان
چهارشنبه ۲۴/۸/۹۶-هفته ششم-ساعت ۱۱:۰۰
دختران کویر کرمان-سایپا تهران-شهرداری کرمان- کرمان
استقلال ساری-پویندگان صنعت فجر شیراز- سید ر سول حسینی-ساری
بانوان البرز زنجان-پیام نور سیرجان-امام خمینی(ره)-زنجان
پالایش نفت آبادان- شهرداری رشت-۱۷ شهریور-اهواز
ملی حفاری اهواز-مس ر فسنجان-پیامبر اعظم-اهواز
دانشگاه آزا تهران- سیه جامگان خراسان رضوی- علوم تحقیقات-تهران
دوشنبه ۶/۹/۹۶- هفته هفتم- ساعت ۱۱:۰۰
سایپا تهران-استقلال ساری-شهربانو- تهران
پیام نور سیرجان- دختران کویر کرمان- گلگهر- سیرجان
پویندگان صنعت فجر شیراز-پالایش نفت آبادان-ربانی- شیراز
مس رفسنجان-بانوان البرز زنجان-دانشگاه پیام نور-رفسنجان
شهرداری رشت-دانشگاه آزاد اسلامی تهران-آتش نشانی- رشت
سیه جامگان خراسان رضوی- ملی حفاری اهواز- سالن بهشتی- مشهد
شنبه ۱۱/۹/۹۶- هفته هشتم- ساعت ۱۱:۰۰
پیام نور سیرجان-سایپا تهران- گلگهر- سیرجان
پالایش نفت آبادان-استقلال ساری-۱۷ شهریور-اهواز
دختران کویر کرمان-مس رفسنجان-شهرداری کرمان-کرمان
دانشگاه آزاد تهران-پویندگان صنعت فجر شیراز-علوم تحقیقات-تهران
بانوان البرز زنجان- سیه جامگان خراسان رضوی-امام خمینی(ره)-زنجان
ملی حفاری اهواز-بانوان البرز ز نجان-پیامبر اعظم-اهواز
جمعه ۱۷/۹/۹۶- هفته نهم- ساعت ۱۱:۰۰
ساپیاتهران-پالایش نفت آبادان-شهربانو-تهران
مس رفسنجان-پیام نور سیرجان-دانشگاه پیام نور- رفسنجان
استقلال ساری-دانشگاه آزاد تهران-سید رسول حسینی-ساری
سیه جامگان خراسان رضوی-دختران کویر کرمان-سالن بهشتی-مشهد
پویندگان صنعت فجر شیراز-ملی حفاری اهواز-ربانی-شیراز
شهرداری رشت-بانوان البرز زنجان-آتش نشانی-رشت
جمعه ۲۴/۹/۹۶-هفته دهم-ساعت ۱۱:۰۰
مس رفسنجان-سایپا تهران-دانشگاه پیام نور-رفسنجان
دانشگاه آزاد تهران- پالایش نفت آبادان-علوم تحقیقات- تهران
پیام نور سیرجان- سیه جامگان خراسان رضوی-گلگهر-سیرجان
ملی حفاری اهواز-استقلال ساری-پیامبر اعظم- اهواز
دختران کویر کرمان-شهرداری رشت-شهرداری کرمان- کرمان
بانوان البرز زنجان-پویندگان صنعت فجر شیراز
جمعه ۱/۱۰/۹۶-هفته یازدهم- ساعت ۱۱:۰۰
سایپا تهران-دانشگاه آزاد تهران-شهربانو- تهران
سیه جامگان خراسان رضوی-مس رفسنجان-سالن بهشتی-مشهد
پالایش نفت آبادان-ملی حفاری اهواز-۱۷ شهریور-اهواز
شهرداری رشت-پیام نور سیرجان-آتش نشانی-رشت
استقلال ساری-بانوان البرز زنجان-سید رسول حسینی-ساری
پویندگان صنعت فجر شیراز-دختران کویر کرمان-ربانی- شیراز

پاسخی بگذارید