فنونی که از بین رفته شد ؛
تاریخ: ۱۶:۲۵ :: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
نام نویسنده: تحریریه
کشتی گیران ملی پوش و ضعف نداشتن شگرد فنی !

در دوره های نه چندان گذشته نام و یاد کشتی گیران شاخص ما به اسم و فامیلی خطاب نمی شد بلکه با شگردهای آنها شهرت داشت .

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،زمانیکه کشتی گیران در اجرای فنون شگرد داشتند او به همه شگرد خودشان را اجرا می کردند اما در دهه اخیر ملی پوشان ما قبل از اینکه به دنبال اجرای فنون باشند تنها متوجه هستند که از سوی حریفان بر روی آنها فنی اجرای نشود .

در شرایط جدید برای دنیای قهرمانی دفاع و فرار از اجرای فن محکوم به شکست است ما در مسابقات جهانی فرانسه دیدیم که بسیاری از قهرمانان جدید و افتخارآفرین جهان کشتی تنها به دنبال حمله و زیرگیری ها حتی با پاهای خودشان برای زیر و درو کردن استفاده می کنند.

ابراهیم جوادی مرد تمام فنی جهان کشتی هم خوب زیر می گرفت و هم عالی از پاهاش دفاع می کرد ؛ امروز کشتی گیران کوبا ، آمریکا، گرجستان ، روسیه با نشاط کامل فنون ایرانی از جمله زیرگیری ها ، لنگ زدن ها ، کنده کشی، چاک یزدی، افلاک فتح پا ، قفل قیصر ، فیتو، تندر، پلنگ کش، درخت کن را اجرا می کنند اما کشتی گیران ملی پوش ما در دهه اخیر اکثر آنها شگرد ندارند .

وقتیکه سخن از اجرای فنون و شگرد است یعنی یک قهرمانی که به فنی شگرد دارد به همه حریفان آن را پیاده می کند به طور نمونه امامعلی حبیبی یک دست و یک پا شگرد داشت او به همه قهرمانان جهان دوران خودش این فن  را اجرا کرد .

همین رسول خادم زیر بزکش شگرد داشت از صغیر تا کبیر قهرمانان جهان و المپیک را با همین فن زمین گیر کرد ؛ فیتیله مرحوم سید عباسی ، فن کمر عسگری محمدیان ، لنگ عفت دار، لنگ مقربی ، سگگ و زیرگیری جهان پهلوان تختی ، سگگ دباغی همه به دنبال اجرای فنون بودند .

زمانیکه مرحوم خدر بر روی تشک می رفت همگان می دانستند که جشنواره از فنون اجرا می شود کشتی تنها هل دادن و بیرون انداختن از تشک نیست زیبایی کشتی در اجرای فنون است و اجرای فنون با بدل کاری قهرمانان هیجان به علاقمندان به کشتی تزریق می کرد .

قهرمانان ما باید به دنبال این باشند تا آخرین لحظات مبارزه خالق شگفتی باشند همان بلایی که حریف ژاپنی بر سر حسین خانی ما آورد، در یک ثانیه پایانی پیروزی را با شکست عوض کرد در کشتی نوین دنیا ، خیمه زدن ها ، دفاع و فرار از حریف یعنی شکست باید از دستان کشتی گیران جشنواره ای فنون برپا شود .

یک قهرمان باید بداند با یک زیر یک خم و دوخم صدها فنون می شود اجرا کرد کشتی گیران ما هنوز به شرایط چند ساعت یا چند مبارزه عادت نکرده اند باید سبک تمرینات به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که طی ۳ الی ۴ ساعت توان مبارزه  با ۵ کشتی گیر نیز وجود داشته باشد .

از دست ها تنها برای دفاع و دفع زیرگیری ها نباید استفاده شود بلکه هر ثانیه باید زیرگیری کرد حریفان ما نباید تفکر از پیش تعیین شده ای برای چگونگی دفاع داشته باشند بلکه هم نقش و هم قدرت و سرعت و اسیر ملی پوشان ما شوند .

با گوش دادن به موسیقی که نوعی تقلید از کشتی گیران خارجی است نباید به دنبال قهرمانی و مدال آوری باشیم با زیرگیری ها و توکتف زدن ها و بی قراری بر روی تشک حتی اجازه فکر کردن به حریفان را نیز نباید داد همچون شیرهای رام نشدنی تنها به دنبال یورش به سوی حریفان باید بود و در بیان کلی باید خاطر نشان کرد در تمرینات امروز کشتی گیران ما ، مرور فنون مختلف و تنوع تاکتیک در کشتی بسیار کم شده است …

پاسخی بگذارید