تاریخ: ۱۹:۴۸ :: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
نام نویسنده: آرمان رسول پور
برنامه کامل بازی‌های فصل ۲۰۱۷/۱۸ لالیگا سانتاندر

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،  فصل ۲۰۱۷/۱۸ لالیگا ساعتی پیش رسما قرعه کشی شد و حالا هر ۲۰ تیم حاضر در این لیگ، رقبای خود را از اولین تا آخرین هفته می‌شناسند. آنچه در ادامه می‌بینید، برنامه کامل نیم فصل اول این رقابت‌هاست که طبیعتا در نیم فصل دوم نیز به ترتیب تکرار خواهد شد. […]

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،  فصل ۲۰۱۷/۱۸ لالیگا ساعتی پیش رسما قرعه کشی شد و حالا هر ۲۰ تیم حاضر در این لیگ، رقبای خود را از اولین تا آخرین هفته می‌شناسند. آنچه در ادامه می‌بینید، برنامه کامل نیم فصل اول این رقابت‌هاست که طبیعتا در نیم فصل دوم نیز به ترتیب تکرار خواهد شد.

هفته اول

دپورتیوو لاکرونیا رئال مادرید
لوانته ویارئال
سلتاویگو رئال سوسیداد
بارسلونا رئال بتیس
لگانس آلاوز
سویا اسپانیول
اتلتیک بیلبائو ختافه
مالاگا ایبار
خیرونا اتلتیکو مادرید
والنسیا لاس پالماس
هفته دوم

رئال مادرید والنسیا
آلاوز بارسلونا
لاس پالماس اتلتیکو مادرید
ایبار اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد ویارئال
رئال بتیس سلتاویگو
لوانته دپورتیوو لاکرونیا
اسپانیول لگانس
ختافه سویا
خیرونا مالاگا
هفته سوم

رئال مادرید لوانته
بارسلونا اسپانیول
والنسیا اتلتیکو مادرید
اتلتیک بیلبائو خیرونا
دپورتیوو لاکرونیا رئال سوسیداد
سلتاویگو آلاوز
ویارئال رئال بتیس
لگانس ختافه
سویا ایبار
مالاگا لاس پالماس
هفته چهارم

رئال سوسیداد رئال مادرید
ختافه بارسلونا
اتلتیکو مادرید مالاگا
لاس پالماس اتلتیک بیلبائو
اسپانیول سلتاویگو
رئال بتیس دپورتیوو لاکرونیا
لوانته والنسیا
آلاوز ویارئال
ایبار لگانس
خیرونا سویا
هفته پنجم

رئال مادرید رئال بتیس
بارسلونا ایبار
اتلتیک بیلبائو اتلتیکو مادرید
لوانته رئال سوسیداد
سلتاویگو ختافه
دپورتیوو لاکرونیا آلاوز
ویارئال اسپانیول
لگانس خیرونا
سویا لاس پالماس
والنسیا مالاگا
هفته ششم

آلاوز رئال مادرید
خیرونا بارسلونا
اتلتیکو مادرید سویا
مالاگا اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد والنسیا
ایبار سلتاویگو
اسپانیول دپورتیوو لاکرونیا
رئال بتیس لوانته
ختافه ویارئال
لاس پالماس لگانس
هفته هفتم

رئال مادرید اسپانیول
بارسلونا لاس پالماس
لگانس اتلتیکو مادرید
والنسیا اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد رئال بتیس
سلتاویگو خیرونا
دپورتیوو لاکرونیا ختافه
لوانته آلاوز
ویارئال ایبار
سویا مالاگا
هفته هشتم

ختافه رئال مادرید
اتلتیکو مادرید بارسلونا
اتلتیک بیلبائو سویا
آلاوز رئال سوسیداد
لاس پالماس سلتاویگو
ایبار دپورتیوو لاکرونیا
رئال بتیس والنسیا
اسپانیول لوانته
خیرونا ویارئال
مالاگا لگانس
هفته نهم

رئال مادرید ایبار
بارسلونا مالاگا
سلتاویگو اتلتیکو مادرید
لگانس اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد اسپانیول
دپورتیوو لاکرونیا خیرونا
رئال بتیس آلاوز
لوانته ختافه
ویارئال لاس پالماس
والنسیا سویا
هفته دهم

خیرونا رئال مادرید
اتلتیک بیلبائو بارسلونا
اتلتیکو مادرید ویارئال
آلاوز والنسیا
ختافه رئال سوسیداد
مالاگا سلتاویگو
لاس پالماس دپورتیوو لاکرونیا
اسپانیول رئال بتیس
ایبار لوانته
سویا لگانس
هفته یازدهم

رئال مادرید لاس پالماس
بارسلونا سویا
دپورتیوو لاکرونیا اتلتیکو مادرید
سلتاویگو اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد ایبار
رئال بتیس ختافه
لوانته خیرونا
ویارئال مالاگا
والنسیا لگانس
آلاوز اسپانیول
هفته دوازدهم

اتلتیکو مادرید رئال مادرید
لگانس بارسلونا
اتلتیک بیلبائو ویارئال
خیرونا رئال سوسیداد
سویا سلتاویگو
مالاگا دپورتیوو لاکرونیا
اسپانیول والنسیا
ایبار رئال بتیس
لاس پالماس لوانته
ختافه آلاوز
هفته سیزدهم

رئال مادرید مالاگا
والنسیا بارسلونا
لوانته اتلتیکو مادرید
دپورتیوو لاکرونیا اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد لاس پالماس
سلتاویگو لگانس
اسپانیول ختافه
آلاوز ایبار
رئال بتیس خیرونا
ویارئال سویا
هفته چهاردهم

اتلتیک بیلبائو رئال مادرید
بارسلونا سلتاویگو
اتلتیکو مادرید رئال سوسیداد
سویا دپورتیوو لاکرونیا
ختافه والنسیا
ایبار اسپانیول
خیرونا آلاوز
لاس پالماس رئال بتیس
مالاگا لوانته
لگانس ویارئال
هفته پانزدهم

رئال مادرید سویا
ویارئال بارسلونا
رئال بتیس اتلتیکو مادرید
لوانته اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد مالاگا
والنسیا سلتاویگو
دپورتیوو لاکرونیا لگانس
ختافه ایبار
اسپانیول خیرونا
آلاوز لاس پالماس
هفته شانزدهم

لگانس رئال مادرید
بارسلونا دپورتیوو لاکرونیا
اتلتیکو مادرید آلاوز
اتلتیک بیلبائو رئال سوسیداد
سلتاویگو ویارئال
ایبار والنسیا
خیرونا ختافه
لاس پالماس اسپانیول
مالاگا رئال بتیس
سویا لوانته
هفته هفدهم

رئال مادرید بارسلونا
اسپانیول اتلتیکو مادرید
رئال بتیس اتلتیک بیلبائو
رئال سوسیداد سویا
دپورتیوو لاکرونیا سلتاویگو
ایبار خیرونا
ختافه لاس پالماس
آلاوز مالاگا
لوانته لگانس
والنسیا ویارئال
هفته هجدهم

سلتاویگو رئال مادرید
بارسلونا لوانته
اتلتیکو مادرید ختافه
اتلتیک بیلبائو آلاوز
لگانس رئال سوسیداد
ویارئال دپورتیوو لاکرونیا
والنسیا خیرونا
لاس پالماس ایبار
مالاگا اسپانیول
سویا رئال بتیس
هفته نوزدهم

رئال مادرید ویارئال
رئال سوسیداد بارسلونا
ایبار اتلتیکو مادرید
اسپانیول اتلتیک بیلبائو
لوانته سلتاویگو
دپورتیوو لاکرونیا والنسیا
خیرونا لاس پالماس
ختافه مالاگا
آلاوز سویا
رئال بتیس لگانس

ترتیب هفته‌ها از هفته بیستم تا سی و هشتم نیز مانند هفته اول تا نوزدهم است با این تفاوت که جای میزبان و میهمان بازی‌ها جابجا می‌شود. بازی‌ها از روز ۱۸ آگوست ۲۰۱۷ آغاز و در روز ۲۰ می ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید. تاریخ دقیق و زمان برگزاری هر بازی هنوز اعلام نشده و در زمان مناسب از سوی لالیگا اعلام خواهد شد.

پاسخی بگذارید