تاریخ: ۱۹:۱۱ :: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
نام نویسنده: سیده روجا شجری

جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد ظهر امروز در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار شد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد ظهر امروز (شنبه) و پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار شد. مصوبات این نشست به شرح زیر است:

۱- مقرر شد با توجه به نتایج به دست آمده در مسابقات کشتی آزاد در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان در اوزان مختلف، کادر فنی تیم ملی، با اولویت نفر برتر هر وزن در اوزان ۶۱ ،۶۵ ،۷۴ ،۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم نسبت به برنامه ریزی و آماده سازی لازم اقدام و در نهایت پانزده روز مانده به رقابت‌های جهانی فرانسه، ترکیب نهایی تیم ملی را در اوزان مذکور اعلام کند. اخلاق، نظم و انضباط اردویی، رسیدن به شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی لازم و اخذ رضایت کادر فنی، علاوه بر نتایج حاصل در انتخابی هر وزن، شاخص های موثر در پوشیدن پیراهن تیم ملی خواهد بود.کادر فنی همچنین باید اعضای تیم ملی خود را برای حضور در مسابقات ایندورگیم ترکمنستان نیز، در اوزان فوق الذکر، با توجه به نتایج انتخابی و سایر شاخص‌های یاد شده، تا پانزده روز مانده به مسابقات جهانی فرانسه معرفی کند.

۲- مقرر شد با توجه به ارزیابی اعضای شورای فنی از نتایج عملکرد آقایان مصطفی حسین خانی، سعید داداش پور و جمال عبادی در وزن ۷۰ کیلوگرم، کادر فنی موظف است بر مبنای سوابق، کارنامه و عملکرد خارجی، شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی، اخلاق و نظم انضباط اردویی کشتی گیران مذکور در این وزن، نسبت به معرفی یکی از کشتی گیران یادشده برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه و نیز کشتی گیر دیگر برای حضور در مسابقات ایندورگیم ترکمنستان، پانزده روز مانده به مسابقات جهانی، اقدام کند.

۳- مقرر شد با توجه به ارزیابی اعضای شورای فنی از نتایج عملکرد آقایان امیر محمدی، حسن رحیمی و مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم کادر فنی موظف است بر مبنای سوابق و کارنامه و عملکرد خارجی ، شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی، اخلاق و نظم انضباط اردویی کشتی گیران مذکور در این وزن، نسبت به معرفی یکی از کشتی گیران یادشده برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه، و نیز کشتی گیر دیگر برای حضور در مسابقات ایندورگیم ترکمنستان، پانزده روز مانده به مسابقات جهانی، اقدام کند.

۴- با توجه به گزارش فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص وضعیت آقای حسن رحیمی و پذیرش آسیب دیدگی نامبرده از سوی کمیسیون ویژه پزشکی، با عنایت به سوابق و کارنامه عملکرد قابل قبول کشتی گیر مذکور، اعضای شورای فنی تصمیم گرفتند در هفته دوم مرداد ماه سال جاری به کشتی گیر یاد شده فرصت حضور در مسابقات انتخابی درون اردویی داده شود. بر این اساس حسن رحیمی ابتدا با نفر سوم انتخابی به رقابت پرداخته و در صورت پیروزی با نفر دوم کشتی خواهد گرفت. نامبرده در صورت پیروزی بر نفر دوم می‌تواند با نفر اول به رقابت پرداخته و نفر پیروز در دو مسابقه از سه مسابقه ذیربط نفر برتر تیم ملی در وزن ۵۷ کیلوگرم خواهد بود . معرفی نهایی ملی پوش این وزن منوط به رعایت موارد یاد شده در بند یکم این صورت جلسه است.

/تسنیم

پاسخی بگذارید