تاریخ: ۹:۴۹ :: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
نام نویسنده: سیده روجا شجری

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک نخستین نشست در سال جاری را به بررسی وضعیت کاروان ایران برای بازیهای اسلامی و بودجه این کمیته اختصاص دادند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز شنبه اولین نشست خود در سال جاری را تشکیل دادند و طی آن در مورد موارد مهمی همچون انتخاب پرچمدار کاروان ایران برای بازی های اسلامی و همچنین گزارش بودجه سال ۹۵ و ۹۶ این کمیته بحث و بررسی کردند.

شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در پایان نشست امروز  به تشریح آنچه موارد مطرح شده میان اعضای هیات اجرایی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه حضور بانوان در مراسم رژه و افتتاحیه بازی های اسلامی با نماد و پوشش اسلامی برای اعضای هیات اجرایی خیلی مهم بود تصمیم گرفتند یک ورزشکار بانو را به عنوان پرچمدار انتخاب کنند بر این اساس مسئولیت پرچمداری کاروان ایران در باکو به مهلقا جان بزرگ عضو تیم ملی تیراندازی محول شد.

وی همچنین در مورد مباحث مطرح شده در مورد بودجه کمیته ملی المپیک توضیح داد  و یادآور شد: در نشست امروز گزارش بودجه سال ۹۵ کمیته ملی المپیک توسط فهیمه شباک ذی حساب کمیته ملی المپیک ارائه شد و توسط اعضای هیات اجرایی مورد تایید قرار گرفت. قرار بر این شد این گزارش در مجمع عادی به تصویب برسد.

شهنازی در این رابطه ادامه داد: در نشست امروز کلیات بودجه سال ۹۶ کمیته ملی المپیک توسط سرپرست خزانه داری کمیته مطرح و از سوی اعضای هیات اجرایی مورد تصویب قرار گرفت.

سرپرست کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی با بیان اینکه یکی از محورهای نشست امروز به ارائه گزارش وضعیت کاروان ایران برای این بازی ها اختصاص داشت، گفت: در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده برای اعزام کاروان به باکو، مراحل ثبت نام انجام شده، محل اسکان اعضای کاروان ایران در داخل دهکده و خارج آن، صدور ID کارت و … ارائه شد و مورد تایید اعضا قرار گرفت.

در این نشست حاضرین تایید و تصویب کردند تا از کاروان ایران برای حضور مقتدر و وفق در بازی ها حمایت کامل انجام شود/مهر

پاسخی بگذارید