تاریخ: ۱۷:۵۹ :: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام نویسنده: سیده روجا شجری

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،، در جوابیه این شرکت آمده است: «عطف به مطلب چاپ شده تحت عنوان ” کم لطفی بیمه البرز به پیشکسوتان و قهرمانان ورزش ” در مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ درخبرگزاری های کشور موارد زیر را در خصوص چگونگی صدور بیمه نامه و نیز خسارتهای پرداخت‌شده به بیمه شدگان صندوق اعتباری حمایت […]

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،، در جوابیه این شرکت آمده است: «عطف به مطلب چاپ شده تحت عنوان ” کم لطفی بیمه البرز به پیشکسوتان و قهرمانان ورزش ” در مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ درخبرگزاری های کشور موارد زیر را در خصوص چگونگی صدور بیمه نامه و نیز خسارتهای پرداخت‌شده به بیمه شدگان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد :

صندوق اعتباری حمایت از قمرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به علت نارضایتی از خدمات شرکت بیمه گر قبلی، نسبت به قطع همکاری با ایشان و درخواست همکاری با شرکت بیمه البرز مبنی بر صدور بیمه نامه کوتاه مدت ۷ ماهه اقدام کرده است.

براساس اصول و موازین متداول قرادادهای بیمه ای ، ایفاء تعهدات بیمه گزار (پرداخت حق بیمه)‌ بر انجام تعهدات بیمه گر (پرداخت خسارت ) تقدم داشته و به عبارتی در قراردادهای بیمه ای ، پرداخت خسارت صرفاً متعاقب پرداخت حق بیمه از جانب بیمه گزار است.

درهمین راستا علیرغم عدم پرداخت حق بیمه متعلقه از جانب بیمه گزار و حسب درخواست کتبی صندوق مزبور مبنی براستمهال موعد پرداخت حق بیمه به مدت یکماه، این شرکت با مداقه و رعایت شرایط بیمه‌شدگان، نسبت به پرداخت خسارت و صدور معرفینامه برای آنان جهت استفاده از خدمات بستری درمراجع درمانی اقدام کرده است . لیکن علیرغم تجویز مهلت مزبور صندوق یاد شده ، به جای پرداخت بدهی حق بیمه مجدداً با مکاتبه اخیر درخواست مهلت ۱۰ روزه دیگری برای پرداخت بدهی خود کرده است .

باعنایت به مراتب فوق بیمه البرز چندین برابر حق بیمه وصولی و علیرغم عدم ایفاء به موقع تعهدات از جانب بیمه گزار ، نسبت به پرداخت خسارت اقدام کرده است. لذا نشر اخبار غیر منطبق با واقعیات و بدون اطلاع از شرایط قرارداد و نحوه ایفاء تعهدات طرفین و خدشه دار کردن وجه ی شرکت بیمه البرز دراذهان عمومی که برابر سوابق عملکردی شایسته از چندین سال قبل در ارزیابی دستگاههای ذیصلاح و نظارتی به عنوان برترین شرکت در جهت کسب رضایت مشتریان و شفافیت ، بدور از شأن پیشکسوتان محترم بوده و آنان می توانند جهت استیفاء حقوق خود به صندوق حمایتی رجوع و پاسخ لازم را دریافت کنند .

تمامی مستندات و سوابق موارد فوق الذکر در انی شرکت موجود است که در صورت لزوم در سایت شرکت بارگذاری خواهدشد ./مهر

پاسخی بگذارید