تاریخ: ۶:۱۴ :: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
نام نویسنده: sobhan

دراواسط هفته گذشته ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان رامسر به بهانه هفته دولت وهفته خبرنگار تصمیم گرفت جمعی از خبرنگاران را که با جامعه ورزش شهرستان نزدیک هستند دعوت کنند وبا آنهاگفتگویی داشته باشند وتقدیرهم بعمل بیاورند .در این نشست ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان رامسر به برخی از مسائل ورزش شهرستان اشاره کرد که […]

دراواسط هفته گذشته ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان رامسر به بهانه هفته دولت وهفته خبرنگار تصمیم گرفت جمعی از خبرنگاران را که با جامعه ورزش شهرستان نزدیک هستند دعوت کنند وبا آنهاگفتگویی داشته باشند وتقدیرهم بعمل بیاورند .در این نشست ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان رامسر به برخی از مسائل ورزش شهرستان اشاره کرد که دراین گزارش به این بخش این نشست اشاره خواهیم کرد.

 

به گزارش مازند اسپرت ؛ ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان درابتدای نشست به این نکته اشاره کرد که ورزش شهرستان بر سه اصل استور است :بحث اخلاق ومعنویت ، بحث دانش محوری وعقلانیت ، عدالت اجتماعی ودموکراسی!

وی افزود : دربخش اول بحث اساسی اداره ورزش روی کارها ی فرهنگی است .. بعنوان نمونه همایش یادمان شهدا ، یا همایشی که درروز مبعث حضرت رسول اکرم (ص ) امسال باحضوربرخی ازهییتها برگزارشد . دراین بخش نیز بایداشاره کنم که ما جز ادارات برتر استان مازند ران نیزهستیم و جز سه اداره برتردربحث فرهنگی میباشیم

در بخش دوم بحث دانش محوری وعقلانیت است ما در این بخش به دنبال علمی کردن ورزش هستیم میخواهیم ورزش شهرستان ازلحاظ برگزاری کارگاه های آموزشی ، دانش افزایشی مدیران ومربیان و— گسترش بدهیم ما امسال کنکور علمی مدیران ومربیان را برگزارخواهیم کرد که این برای اولین بار است که درغرب استان وشاید کل استان مازندران اتفاق میافتد . ما دراین بخش موفقیتهای خوبی داشتیم .

دربخش سوم نیز بحث عدالت اجتماعی است .ما دراین بخش به دنبال گسترش ورزش بودیم چون ورزش حق تمام جمعیت شهرستان میدانیم به این مساله معتقدیم که همه باید از ورزش بهره ببرند .

به همین علت ورزش به فضاهای بازبردیم درمیانلات واشکور فضای ورزشی ایجادکردیم .جشنواره های مختلف نشاط را برگزارکردیم ، به اندازه تاریخ ورزش رامسر وسایل ورزشی توزیع کردیم .

و درگسترش درروستاها خوشبختانه دردوران ریاست من موفقیتها ی زیادی داشتیم .

جنتی دربخش دیگر صحبتهایش یا د آورشد : باتوجه به اینکه ماموریتهایی که درحوزه ورزش وجوددارد بسیاراست .ما هرسال را با یک استراتژی آغاز کردیم . وبرخی از ماموریتهای فرعی را نیز مدنظر داریم درسال گذشته استراتژی ما بحث پزشکی وورزشی وارتقای ورزشکاران سازمان یافته بود که خوشبختانه به اعتقاد خیلی از فضاهای مجازی ، جامعه ورزشی وحتی اداره ورزش وجوانان استان مازندران ما دراین استراتژی موفق عمل کردیم . درمیان ورزشکاران سازمان یافته جزسه شهرستان برتربودیم ودرحوزه پزشکی ورزشی همه سال گذشته وهم درچهارماه اول امسال هیات پزشکی ورزشی ما برترین بوده است وکاربر پزشکی وورزشی ما (خانم عبدالعلیان ) کاربربرتر بود .

که البته ما به این مساله رضایت نمیدهیم وبناداریم درپایان سال نودوچهارتعدادورزشکارسازمان یافته مان را به هفت هزارنفربرسانیم . البته استراتژی امسال ما بحث حقوق ورزشی که پیگیری ها درشش ماه دراین بخش انجام دادیم وخوب هم عمل کردیم

وی دربخش پایانی صحبتهایش به استراتژی سال نودوپنج ونقاط ضعف ورزش شهرستان نیز اشاره کرد سال آتی سال بهره گیری ازمشارکت های مردمی ومدیریت منابع می باشد .

ما در سال آینده به دنبال آن هستیم که ازمردم بیشتر درورزش بهره ببریم اما وی نیز به نقاط ضعف جامعه ورزشی شهرستان نیز اشاره کرد : دربحث ورزش قهرمانی ما دراستان مازندران فاجعه هستیم .البته استارت برخی حرکت ها خورده است . اما حل این معضل به تنهایی از برما نمیاد ما به کمک همه نیازمندیم من همیشه گفته ام ازنقد ناراحت نمیشوم .شایدبه اندازه تمامی مسئولین سال گذشته به من نقد شد ولی به اعتقادمن نیاز است تلنگرهایی به روسای هیات ها زده شود تا بتوانیم نامی ا ز ورزش شهرستان درحوزه قهرمانی هم شنیده شود

نکته آخری که ریاست اداره ورزش دربخش اول صحبتهایش به آن اشاره کرد .بحث انسجام و تعامل جامعه ورزشی است .

تعامل جامعه ورزشی شهرستان رامسر بسیارضعیف است . درجامعه ورزشی شهرستان اتحاد کمتردیده میشود .این دوموردضعف های اساسی ماهستند.

پس ازصحبتهای روسای اداره ورزش وجوانان هریک ازخبرنگاران سوالاتی داشتند ونقدها یی هم بر فضای جامعه ورزشی داشتند که از آنها بعلت به درزا نکشیدن مطلب گذرمی کنیم

وبه جمع بندی نهایی صحبتهای ریاست اداره ورزش وجوانان میپردازیم :

وی دراین جمع بندی به بحث هیات ها اشاره کرد و گفت : سال گذشته ما از هیات های مختلف استان خواستیم که نقاط ضعف و قوت ها هیات ها ما را اشاره کنند هر هیاتی که ضیف بود ما به دنبال تغییرش رفتیم .که در این تغیرات هیات ورزش های زورخوانی وپهلوانی را با درایت وهمکاری آقای بهمن جعفری به خوبی تغیرات رقم خورد .دربخش هیات بومی ومحلی وعشایری شهرستان رامسر شرایط به خوبی رقم خورد .

اما دربرخی ازهیتها باید خود آن جامعه بطلبد یعنی باید خودجامعه ورزشی روی کاربیابد .دربحث هیات کشتی من معتقدم خود جامعه ورزش کشتی بایدروی کار بیاید و فردموردنظر رامعرفی ودرنهایت بپذیرد تا مشکلات ما حل شود .

البته به نکات د یگری هم اشاره شد که بنا به خو استه ریاست اداره ورزش وجوانان ما از رسانه ای کردن آن به رسم امانت خودداری میکنیم .

ودرپایان به نکته نهایی صحبتهای ایشان اشار ه می کنیم :

ایشان از رسانه ها خواست که بحث فرهنگ سالم زندگی کردن را پیش ببریم وباید به دنبال آن باشیم که جامعه سالمی داشته باشیم .

برای ورزش قهرمانی و حرفه ای با احترام وظرافت نقدشود و درنهایت نقش خیرین درورزش نیز کمرنگ است خواهشمند یم دراین حوزه هم مارایاری رسانید

وی درپاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر آمادگی تغییر نیزگفت :

دستگاه ورزش هرزمان که نا کار آمدی من را تشخیص دهد یک لحظه درنگ نخواهد کرد .ومطئن باشید هر زمانی که دستگاه ازمن بخواهد بی حاشیه کنار خواهم نشست . و باهیچ کسی دراین رابطه لابی نخواهم کرد اما تازمانی که هستم درراه اعتلای جامعه ورزشی شهرستان از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.

 

141

پاسخی بگذارید