تاریخ: ۷:۵۹ :: ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
نام نویسنده: sobhan

صادق درودگر؛ مدیرعامل نساجی با اظمینان می گوید نگران انجام بازی نیست ، چون خودش در فدراسیون بوده و به رای صادره هم اعتراض کرده است.   به گزارش “مازنداسپرت“، مدیرعامل تهرانی تیم نساجی مازندران گفت : هنگام صحبت های آقای حسن زاده در فدراسیون فوتبال بودم و به رای صادره هم اعتراض کردم و […]

صادق درودگر؛ مدیرعامل نساجی با اظمینان می گوید نگران انجام بازی نیست ، چون خودش در فدراسیون بوده و به رای صادره هم اعتراض کرده است.

 

به گزارش “مازنداسپرت“، مدیرعامل تهرانی تیم نساجی مازندران گفت : هنگام صحبت های آقای حسن زاده در فدراسیون فوتبال بودم و به رای صادره هم اعتراض کردم و ضمناً هیچ مشکلی نساجی نساجی را تهدید نمی کند.

درودگر در ارتباط با بدهی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی نساجی می گوید : این بدهی ها مال قبل است. در دوره مدیریت من نساجی هیچ گونه بدهی نداشته و این در قرارداد من و پرهام و وجود دارد.

آیا پرهام در صورتیکه مقامات به او زمین ندهند دست از حمایت نساجی بر می دارد ؟ درودگر که مدیرعامل نساجی است در این خصوص پاسخ روشنی نمی دهد و می گوید من بی خبرم.

 

منبع:ورزش۳

 

پاسخی بگذارید