تاریخ: ۷:۵۸ :: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
نام نویسنده: sobhan

هواداران دو تیم آلاوس و اسپانیول در خیابان‌های اطراف استادیوم با یکدیگر درگیر شدند، حاصل این نزاع خیابانی ۸ زخمی و ۲۵ بازداشتی بود. به گزارش مازنداسپرت، شاید نحوه قضاوت داور بازی آلاوس و اسپانیول در تحریک هواداران موثر بود اما در کل رفتار زشت و نژادپرستانه هواداران دو تیم هیچ توجیهی نداشت. هواداران دو تیم […]

هواداران دو تیم آلاوس و اسپانیول در خیابان‌های اطراف استادیوم با یکدیگر درگیر شدند، حاصل این نزاع خیابانی ۸ زخمی و ۲۵ بازداشتی بود.

به گزارش مازنداسپرت، شاید نحوه قضاوت داور بازی آلاوس و اسپانیول در تحریک هواداران موثر بود اما در کل رفتار زشت و نژادپرستانه هواداران دو تیم هیچ توجیهی نداشت.

هواداران دو تیم با یکدیگر درگیر شدند و نبرددی تمام عیار میان آنها در خیابان‌های اطراف استادیوم اختصاصی آلاوس شکل گرفت. پلیس منطقه آلاوس ۲۵ جوان را بازداشت کرد که اکثر آنها به خاطر مصرف قرص توهم‌زا و مشروبات الکلی از سطح هوشیاری پایینی برخوردار بودند. به چند مغازه در اطراف استادیوم هم آسیب جدی وارد آمد و هشت هوادار آلاوس به سختی مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

نژادپرستی در میان هواداران تیم‌های مخحتلف اروپایی به خصوص اسپانیایی موج می‌زند و در این میان هواداران آلاوس با قالب چند گروه زیرزمینی خرابکار رکورددار هستند./فارس

پاسخی بگذارید