تاریخ: ۲۰:۵۴ :: ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت و ورزشگاه برنامه هفته اول تا پنجم رقابتهای لیگ دسته اول فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد به گزارش مازنداسپرت و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است: برنامه هفته اول -دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴ مس کرمان – گیتی پسند اصفهان-با توجه […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت و ورزشگاه برنامه هفته اول تا پنجم رقابتهای لیگ دسته اول فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد

به گزارش مازنداسپرت و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است:
برنامه هفته اول -دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴
مس کرمان – گیتی پسند اصفهان-با توجه به رای کمیته انضباطی متعاقبا اعلام می شود-ساعت ۱۸
آلومینیوم هرمزگان – ماشین سازی شهرداری تبریز-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس-ساعت ۱۷:۳۰
خونه به خونه بابل – فجرشهید سپاسی شیراز-ورزشگاه شهدا هفتم تیر-ساعت ۱۷:۳۰
آلومینیوم اراک – نفت مسجد سلیمان-ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک-ساعت ۱۷:۳۰
فولاد یزد- نساجی مازندران-ورزشگاه شهید نصیری یزد-ساعت ۱۷:۱۵ 
پیکان تهران – داماش گیلان-ورزشگاه شهدا شهر قدس-ساعت ۱۷:۳۰
گل گهر سیرجان- مس رفسنجان-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان-ساعت ۱۷:۱۵
خیبر خرم آباد – پارسه تهران-ورزشگاه تختی خرم آباد-ساعت ۱۷:۳۰
صنعت نفت آبادان – ایرانجوان بوشهر-ورزشگاه تختی آبادان-ساعت ۱۹
پاس همدان – شهرداری اردبیل-ورزشگاه قدس همدان-ساعت ۱۷:۳۰
برنامه هفته دوم – یکشنبه اول شهریور۹۴
ایرانجوان بوشهر –خونه به خونه بابل-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر-ساعت ۱۷:۴۵
پارسه تهران-فولاد یزد-ورزشگاه صنایع دفاع تهران-ساعت ۱۷:۱۵
گیتی پسند اصفهان-گل گهر سیرجان- ورزشگاه آرارات اصفهان-ساعت ۱۷:۱۵
داماش گیلان-پاس همدان-ورزشگاه شهید عضدی رشت-ساعت ۱۷:۱۵
نفت مسجد سلیمان-صنعت نفت آبادان-ورزشگاه شهید بهنام محمدی-ساعت ۱۷:۴۵
ماشین سازی شهرداری تبریز-خیبر خرم آباد-ورزشگاه تختی تبریز-ساعت ۱۷:۳۰
 فجر شهید سپاسی شیراز-پیکان-ورزشگاه حافظیه شیراز-ساعت ۱۷:۳۰
نساجی مازندران-آلومینیوم اراک-ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر-ساعت ۱۷:۱۵
مس رفسنجان-آلومینیوم هرمزگان-ورزشگاه شهدا رفسنجان-ساعت ۱۷
شهرداری اردبیل-مس کرمان-ورزشگاه تختی اردبیل-ساعت ۱۷:۳۰

هفته سوم – شنبه ۷ شهریور ۹۴
شهرداری اردبیل-گیتی پسند-ورزشگاه تختی اردبیل-ساعت ۱۷:۳۰
فولاد یزد-ماشین سازی شهرداری تبریز-ورزشگاه شهید نصیری یزد-ساعت ۱۷:۱۵
خونه به خونه بابل-نفت مسجد سلیمان-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل-ساعت ۱۷:۱۵
مس کرمان-داماش گیلان-با توجه به رای کمیته انضباطی متعاقبا اعلام می شود-ساعت ۱۷:۴۵
آلومینیوم هرمزگان-گل گهر سیرجان-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس-ساعت ۱۷:۱۵
آلومینیوم اراک-پارسه تهران- ورزشگاه امام خمینی اراک-ساعت ۱۷:۱۵
پیکان-ایرانجوان بوشهر-ورزشگاه شهدا شهر قدس-ساعت ۱۷:۳۰
خیبر خرم آباد-مس رفسنجان-ورزشگاه تختی خرم آباد-ساعت ۱۷:۱۵
صنعت نفت آبادان-نساجی مازندران-ورزشگاه تختی آبادان-ساعت ۱۸:۴۵
پاس همدان-فجر شهید سپاسی شیراز-ورزشگاه قدس همدان-ساعت ۱۷:۳۰
هفته چهارم- جمعه ۱۳شهریور ۹۴
نساجی مازندران – خونه به خونه بابل-ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر-ساعت ۱۷
مس رفسنجان – فولاد یزد-ورزشگاه شهدا رفسنجان-ساعت ۱۶:۴۵
ایران جوان بوشهر – پاس همدان-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر-ساعت ۱۷:۳۰
پارسه تهران – صنعت نفت آبادان –ورزشگاه صنایع دفاع تهران-ساعت ۱۷:۱۵
گل گهر سیرجان – خیبر خرم آباد- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان-ساعت ۱۶:۴۵
داماش گیلان – شهرداری اردبیل-ورزشگاه شهید عضدی رشت-ساعت ۱۷:۱۵
نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران-ورزشگاه شهید بهنام محمدی-ساعت ۱۷:۳۰
ماشین سازی شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک-ورزشگاه تختی تبریز-ساعت ۱۷:۱۵
گیتی پسند  اصفهان- آلومینیوم هرمزگان-ورزشگاه ارارات اصفهان-ساعت ۱۷
فجر شهید سپاسی شیراز – مس کرمان-ورزشگاه حافظیه شیراز-ساعت ۱۷:۱۵
هفته پنجم- پنجشنبه ۱۹ شهریور ۹۴
داماش گیلان – گیتی پسند اصفهان- ورزشگاه شهید عضدی رشت-ساعت ۱۷:۱۵
صنعت نفت آبادان – ماشین سازی شهرداری تبریز-ورزشگاه تختی آبادان-ساعت ۱۸:۳۰
پاس همدان – نفت مسجد سلیمان-ورزشگاه قدس همدان-ساعت ۱۷:۱۵
فولاد یزد – گل گهر سیرجان- ورزشگاه شهید نصیری یزد-ساعت ۱۶:۴۵
خونه به خونه بابل – پارسه تهران- ورزشگاه شهدا هفتم تیر-ساعت ۱۷
مس کرمان – ایرانجوان بوشهر- با توجه به رای کمیته انضباطی متعاقبا اعلا م می شود-ساعت ۱۷:۳۰
آلومینیوم اراک – مس رفسنجان-ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک-ساعت ۱۷
پیکان تهران– نساجی مازندران-ورزشگاه شهدا شهر قدس-ساعت ۱۷:۱۵
شهرداری اردبیل – فجر شهید سپاسی شیراز-ورزشگاه تختی اردبیل-ساعت ۱۷:۱۵
خیبر خرم آباد – آلومینیوم هرمزگان-ورزشگاه تختی خرم آباد-ساعت ۱۷

 

 

پاسخی بگذارید