تاریخ: ۱۷:۵۴ :: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
نام نویسنده: sobhan

اختصاصی مازند اسپرت: در ادامه بحث های علمی و روانشناسی این هفته قصد داریم بحث تاثير ورزش بر حافظه از ديد روانشناسي را برای شما تشریح کنیم . مدت هاست که فواید ورزش براي قلب و عروق شناخته شده است . اما امروزه مشخص شده است که ورزش براي همه ي بدن حتی مغز سودمند […]

3000000اختصاصی مازند اسپرت: در ادامه بحث های علمی و روانشناسی این هفته قصد داریم بحث تاثير ورزش بر حافظه از ديد روانشناسي را برای شما تشریح کنیم .

مدت هاست که فواید ورزش براي قلب و عروق شناخته شده است . اما امروزه مشخص شده است که ورزش براي همه ي بدن حتی مغز سودمند است . ورزش جریان خون را در کل بدن افزایش می دهد و بالطبع جریان خون در مغز نیز افزایش می یابد .

به نظر می رسد افزایش جریان خون در مغز فرایند از دست رفتن بافت سلولی مغز را که در حدود ۴۰ سالگی شروع می شود کند می کند. محققان هنوز مطمئن نیستندکه میزان مورد نیاز ورزش براي بهتر شدن حافظه چقدر است ، اما چیزي که می دانیم این است که حتی مقدار بسیار کمی ورزش و فعالیت فیزیکی می تواند به بهتر شدن حافظه شما کمک کند و این تأثیر وقتی بیشتر میشود مرتباً و حداقل سه بار در هفته ورزش کنید ) تحقیقات دکتر هیتر .س.اولیف در دانشگاه علوم تندرستی اورگان در آمریکا نشان داد سالمندانی که یک برنامه تمرینی شامل راه رفتن سریع بر روي نوار گردان را سه بار در هفته و به مدت یک ساعت ، در طول چهار ماه انجام می- دادند حافظه وزمان واکنش آنها ،بهبود یافته بود .

تحقیقات بیشتر نشان داد که آهسته دویدن ، راهپیمایی دوچرخه سواري و حرکات موزون نیز مانند راه رفتن سریع موجب بهبود حافظه و زمان واکنش در سالمندان می شود . پژوهشگران همچنین دریافتند سالمندانی که در یک برنامه تمرینی ، قدرتی و انعطافی به مدت یک ساعت ۳ بار در هفته و در طول ۴ ماه شرکت کردند عملکردشان در اجراي آزمون هاي حافظه بهبود یافت .

اگر چه این گونه بهبود حافظه بیشتر در سالمندانی که تمرین هاي هوازي انجام می دهند رخ می دهد اما تحقیقات بیشتر نشان داده است که هیچ تمرین ورزشی نسبت به تمرین هاي ورزشی دیگر از لحاظ تأثیر بر حافظه برتري ندارد .

به عبارت دیگر بین ورزش هاي مختلف از حیث تأثیر بر حافظه تفاوت معنی داري مشاهده نمی شود ) در نتیجه تمرین هاي ورزشی مداوم میزان جریان خون در مغز افزایش می یابد افزایش جریان خون موجب اکسیژن رسانی وتغذیه بهتر نرون هاي مغز شده و از تنگ شدن عروق مغز جلوگیري می کند .

این تأثیرات خود موجب پیشگیري از فراموش و زوال توانمندي هاي ذهنی درسالمندي می شود . تمرین هاي ورزشی همچنین موجب آزاد سازي نوعی فاکتور رشد به نام B.D.N.F می شود که می تواند نرون ها را درمقابل آسیب وصدمه مقاوم نمودو از بروز بیماري آلزايمر وپاركينسون تا حدودي جلوگيري ميكند.

 

 

نویسنده :

کارشناس روانشناسی سرکار خانم روجا شجری

پاسخی بگذارید