تاریخ: ۷:۴۲ :: ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
نام نویسنده: sobhan

با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه‌های ورزشی در شکل‌دهی و جهت‌دهی افکار جامعه و همچنین نقش فعالیت بدنی و ورزش همگانی در سالم‌سازی جسمانی و روانی افراد جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی، برآنیم تا ببینیم که رسانه‌های ورزشی چقدر در رشد و توسعه فرهنگ ورزش همگانی کشور سهیم بوده‌اند؟   به گزارشمازند اسپرت، فرهنگ حاکم […]

n00227058 bبا توجه به نقش انکارناپذیر رسانه‌های ورزشی در شکل‌دهی و جهت‌دهی افکار جامعه و همچنین نقش فعالیت بدنی و ورزش همگانی در سالم‌سازی جسمانی و روانی افراد جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی، برآنیم تا ببینیم که رسانه‌های ورزشی چقدر در رشد و توسعه فرهنگ ورزش همگانی کشور سهیم بوده‌اند؟

 

به گزارشمازند اسپرت، فرهنگ حاکم بر مردم، متاثر از عوامل مختلف اجتماعی است، این عوامل، باورها، نگرش‌ها و عملکردها راتحت تاثیر خود قرار می‌دهند. در این میان رسانه‌های جمعی یکی از ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی، اطلاع‌رسانی، آموزش و عامل بسیار مؤثری در شکل‌گیری ارزش‌های اجتماعی به شمار می‌آیند.

به نظر می‌رسد رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، می‌توانند نقش مهمی در روشنگری مردم به ویژه نوجوانان و جوانان داشته باشند و در صورت عملکرد صحیح، مانع سوگیری آنها به سوی تفریحات ناسالم شوند.

رسانه‌های ورزشی و نقش آنها در ورزش
یکی از پدیده‌های اجتماعی که در سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و مردم را در تاثیر خود قرار داده، تربیت بدنی و ورزش است.

رسانه‌های جمعی عامل بسیار مؤثری در شکل‌گیری ارزش‌های اجتماعی به شمار می‌روند که در بخش ورزشی، محتوای برنامه‌ها و مطالب درج شده در آن می‌تواند تاثیر فراوانی در پیشرفت و بهبود وضعیت کشور داشته باشد.

مهم‌ترین نقش‌هایی که برای رسانه‌های گروهی مطرح می‌شود، عبارتند از اطلاع‌رسانی و آگاهی، حمایت از قانون و نظارت بر اجرای درست قوانین، ایجاد حیطه مناسب برای برخورد عقاید گوناگون، فراهم کردن زمینه آموزش مداوم، کمک به رشد فرهنگی و فکری جامعه، فراهم کردن سرگرمی‌های آموزنده، ایجاد روحیه مشارکت و همکاری برای برنامه‌های توسعه و عمده‌ترین نقشی که برعهده دارند شامل: فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی.

ورزش، تحت تاثیر جدی رسانه‌ها
در مجموع، مهم‌ترین هدف رسانه‌های جمعی ورزشی در راستای اهداف ملی در هر کشور، می‌تواند توسعه ورزش باشد که ابعاد و محورهای مختلفی دارد و رسانه‌های جمعی در بیشتر موارد می‌توانند موثر باشند.

مفهوم فعالیت بدنی، به معنی هرگونه فعالیت‌های جسمی با هدف بهبود جسمانی یا روانی از طریق ورزش، مفهوم ورزش همگانی را پوشش می‌دهد.

فعالیت بدنی، همواره جزء مکملی از زندگی فرد و خانواده است و در ارتباط‌های خانوادگی و فعالیت‌های اجتماعی نقش فراوانی دارد.

با فعالیت‌های تفریحی در اوقات فراغت، اعضای خانواده به لذت و شادی دست می‌یابند و در پی آن، امنیت و آسایش روانی و اجتماعی، تامین بهداشت و زندگی سالم (به عنوان یکی از دستاوردهای تربیت بدنی) فراهم می‌شود.

ورزش‌های همگانی و تفریحی با نهادهای اجتماعی موجود، مانند اقتصاد، حکومت، سیاست و رسانه‌های جمعی، به عنوان نیروهای مهارکننده و کارامد اجتماعی ارتباط دارند.

حال با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه‌های ورزشی در شکل‌دهی و جهت‌دهی افکار جامعه، همچنین نقش فعالیت بدنی و ورزش همگانی در سالم‌سازی جسمانی و روانی افراد جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی، برآنیم تا ببینیم که رسانه‌های ورزشی چقدر در رشد و توسعه فرهنگ ورزش همگانی کشور سهیم بوده‌اند؟

برنامه‌ریزی، حلقه مفقوده رسانه‌های ورزشی
کارشناسان رسانه‌ای و ورزشی اظهار می‌کنند که با وجود تاثیر رسانه‌ها مانند تلویزیون، رادیو و نشریات بر توسعه ورزش همگانی، متاسفانه رسانه‌ها توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله ندارند و در برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی خود زمان لازم را به ورزش همگانی اختصاص نمی‌دهند، و بیشتر برنامه‌سازی‌ها در رسانه‌های ورزشی مختص ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای است.

مسئولان ورزش و رسانه‌ای باید به نقش مهم ورزش همگانی در بسترسازی فضای سلامت و نشاط عمومی جامعه واقف باشند و با تشکیل کمیته رسانه در فدراسیون ورزش‌های همگانی، به توسعه فرهنگ این ورزش کمک کنند و مسئولان رسانه‌ای نیز باید زمان و مکان مورد نیاز برای اطلاع‌رسانی ورزش همگانی در میان تمامی افراد مختلف جامعه را مهیا کرده و در این راستا نقش خود را به درستی انجام دهند.

بدون تردید اگر کارشناسان رسانه‌ای در زمینه موضوع‌های روز ورزش همگانی دانش و شناخت کافی داشته باشند، می‌توانند نقش مثبتی را در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی برعهده داشته باشند.

ورزش همگانی، هدف اول رسانه‌های ورزشی
علاوه بر تشکیل کمیته رسانه‌ای در فدراسیون ورزش همگانی، مسئولان ورزشی و رسانه‌ای باید آگاه باشند و بدانند که ورزش همگانی متعلق به بطن و متن جامعه است و به عنوان بنیاد ورزش قهرمانی از آن یاد می‌شود، بنابراین باید به هر شکلی با برنامه‌سازی مناسب در رسانه‌های ورزشی، مردم و به ویژه جوانان را به سوی این ورزش سوق دهند و میزان مشارکت آنها را در امر ورزش افزایش دهند، در این صورت می‌توان گفت رسانه ها به نقش مشارکت اجتماعی خود به درستی عمل کرده‌اند.

در این راستا، هدف رسانه‌های ورزشی باید افزایش مخاطبان و انعکاس نظر آنها درباره ورزش، بررسی مشکلات و دیدگاه‌های مردم درباره ورزش همگانی و همچنین تلاش برای حضور سازمان‌های غیرورزشی در امر توسعه فرهنگ ورزش همگانی باشد.

مسئولان ورزشی و رسانه‌ای باید به مقوله آموزش به عنوان سلاحی تاثیرگذار در بسط و گسترش فرهنگ ورزش همگانی بنگرند.

بنابراین در این راستا باید برنامه‌هایی تهیه، تدوین و به معرض نمایش درآید که برای ارتقای سطح معلومات و دانش عمومی مردم نسبت به مقوله ورزش باشد و نقش آن را در افزایش و حفظ سلامتی به درستی نشان دهد.

پاسخی بگذارید