تاریخ: ۱۵:۱۶ :: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
نام نویسنده: sobhan

جلسه بررسی برگزاری فیستوال  فوتبال در رده سنی دوازده سال در دو رده دختر وپسر باحضور معاونت آکادمی فدارسیون فوتبال ایران دکترزارعی و ریاست  کمیته جوانان هیات فوتبال استان مازندران جناب خورشیدی، ریاست کمیته بازرسی وانظباطی هیات فوتبال جناب دلاوری ، ریاست هیات فوتبال رامسرهادی حلاجیان در مجموعه فرهنگی و ورزشی چمران رامسربرگزارشد .   […]

02555جلسه بررسی برگزاری فیستوال  فوتبال در رده سنی دوازده سال در دو رده دختر وپسر باحضور معاونت آکادمی فدارسیون فوتبال ایران دکترزارعی و ریاست  کمیته جوانان هیات فوتبال استان مازندران جناب خورشیدی، ریاست کمیته بازرسی وانظباطی هیات فوتبال جناب دلاوری ، ریاست هیات فوتبال رامسرهادی حلاجیان در مجموعه فرهنگی و ورزشی چمران رامسربرگزارشد .

 

به گزارش مازند اسپرت؛زارعی معاونت آکادمی فدارسیون فوتبال به خبرنگار ما گفت: این چهارمین فیستوالی است که ازسال نودودو تا به الان درایران برگزارمیشود . این فیستوال چهارمین حلقه ازفیستوال های ماست ابتدا شهرستانی ، سپس منطقه ای ، استانی  ودرنهایت تیم های منتخب هر استان  درفیستوال کشوری که اینباردررامسربرگزار خواهد شد . شرکت میکنند .

 

وی افزود : کارهای مهمی درفیستوال ملی صورت میگیرد اما مهمترین آن استعداد یابی میباشد .که از میان استعدادها برگزیده شده مابیست وپنج نفرروبه اردوی تیم ملی دوازده سالهادعوت میکنیم .

 

زارعی اذعان داشت : این فیستوال ها پایه و اساس تیم های ملی مارا تشکیل میدهد الان ازجمع نفراتی که درسال نودودو به تیم ملی دوازده سال ما دعوت شدند نفرات زیادی درجمع تیم ملی زیر چهارده سال های ما دعوت شدند .

 

 

درواقع میتوان گفت بابرنامه ریزی که فدارسیون فوتبال کشورمان خواهد داشت ازطریق  همین فیستوال ها ما رشد ونمود میکنه ودر آینده ما فوتبال پویا تری خواهیم داشت .

 


زارعی  درپایان گفت : ما انتظار داریم همه  به این فیستوال یک نگاه ملی داشته باشند نه نگاه مقطعی درواقع ما انتظار داریم کلیه پتانسیل هیات فوتبال استان مازندران ، اداره ورزش وجوانان و  هیات فوتبال رامسر و حتی مسئولین شهرستان رامسربه ما کمک کنند که ما ازاین فیستوال سربلند بیرون بیاییم .

 

فیستوال دختران درتاریخ هفده وهجده شهریورماه و فیستوال پسران درتاریخ بیست ویکم وبیست ودوم شهریورماه در مجموعه فرهنگی وورزشی رامسربرگزار میشود.

 

 

 

20

 

30

 

40

پاسخی بگذارید