تاریخ: ۷:۴۹ :: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
نام نویسنده: sobhan

به گزارش مازند اسپرت؛ در جریان دیداری دوستانه، در حالی که جرمی منز زمین خورده بود، بازیکن لوریان پایش را روی سر منز گذاشت تا میخ استوکش باعث کنده شدن گوش منز شود. او خون ریزی نسبتا زیادی داشت و در کنار زمین مداوا شد.

به گزارش مازند اسپرت؛ در جریان دیداری دوستانه، در حالی که جرمی منز زمین خورده بود، بازیکن لوریان پایش را روی سر منز گذاشت تا میخ استوکش باعث کنده شدن گوش منز شود. او خون ریزی نسبتا زیادی داشت و در کنار زمین مداوا شد.

پاسخی بگذارید