تاریخ: ۷:۵۶ :: ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
نام نویسنده: sobhan

مصطفی ناییج پور به تیم لیگ برتری سایپا پیوست تا یک مازندرانی دیگر به لیگ برتر ایران اضافه شود. به گزارش مازند اسپرت؛مصطفی ناییج پور بازیکن سابق تیم های رفاه بازرگانان چالوس باامضای قراردادی به تیم سایپا پیوست. این بازیکن جوان سالها درچالوس حضورداشت وزیر نظر مربیانی چون: بهمن حیدری ، علی حیدری ، مسعودافتاده، […]

02222مصطفی ناییج پور به تیم لیگ برتری سایپا پیوست تا یک مازندرانی دیگر به لیگ برتر ایران اضافه شود.

به گزارش مازند اسپرت؛مصطفی ناییج پور بازیکن سابق تیم های رفاه بازرگانان چالوس باامضای قراردادی به تیم سایپا پیوست. این بازیکن جوان سالها درچالوس حضورداشت وزیر نظر مربیانی چون: بهمن حیدری ، علی حیدری ، مسعودافتاده، شهرام افتاده ، خسروزرین دست وغلام کریمی در باشگاه رفاه بازرگانان تحت مدیریت پیشکسوت قدیمی فوتبال چالوس تقی محمدی نیا تمرین کرده است.

درسالهای اخیر بازیکنان زیادی ازاستان مازندران درسطح اول فوتبال کشور حضور داشته اند واین برحسرت چندساله مردم مازندران می افزاید که چرا مایک تیم لیگ برتری نداریم.

 

252

پاسخی بگذارید