تاریخ: ۱۹:۴۳ :: ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نام نویسنده: sobhan

پس از گذشت ۷۰ سال از سال ۱۳۲۵ تاکنون، با خداحافظی از سیستم کاملا سنتی و دستیِ ثبت قراردادها و نقل و انتقال بازیکنان که در این ۷۰ سال تغییر جدی و ماهوی پیدا نکرده است به گزارش مازنداسپرت ” در اساسنامه های سال ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۰ فدراسیون فوتبال، ماده ۸ اساسنامه سال ۱۳۸۶ […]

 14 20120522 1781896893پس از گذشت ۷۰ سال از سال ۱۳۲۵ تاکنون، با خداحافظی از سیستم کاملا سنتی و دستیِ ثبت قراردادها و نقل و انتقال بازیکنان که در این ۷۰ سال تغییر جدی و ماهوی پیدا نکرده است

به گزارش مازنداسپرت ” در اساسنامه های سال ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۰ فدراسیون فوتبال، ماده ۸ اساسنامه سال ۱۳۸۶ و ماده ۶ اساسنامه دی ماه ۱۳۹۰ مرتبط با قوانین حاکم بر نقل و انتقال بازیکنان عیناً تکرار شده است.

هر دوی این مواد، اشاره مستقیم به وظیفه و الزام فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه برای تنظیم قوانین نقل و انتقال بازیکنان فوتبال مطابق با ضوابط فیفا در حوزه نقل و انتقال بازیکنان دارد.

ماده ۸   بازیکنان اساسنامه سال ۱۳۸۶

هیئت رئیسه فدراسیون باید قوانین و مقررات مورد نیاز برای تعیین وضعیت بازیکنان و نقل و انتقالات آنان را بر اساس قوانین و مقررات جاری فیفا تنظیم و به مورد اجرا بگذارد.

عکس

علاوه بر الزامات فوق که در اسناد بالادستی مسئولین اجرایی فدراسیون یعنی اساسنامه وجود دارد، از اکتبر ۲۰۱۰ تاکنون که بیش از پنج و سال و شش ماه از آن می گذرد در قوانین فیفا برای نقل و انتقال بازیکنان، به منظور تحقق مدیریت بهینه و دقیق همراه با تفکیک مسئولیتها و افزایش میزان پاسخگویی، یک سیستم یکپارچه نرم افزاری حاکم است که از به عنوان

TMS و یا Transfer Matching System نام می برند.

این سیستم که برای تمامی فدراسیونهای عضو لازم الاجراست به عنوان جزء لاینفک قوانین نقل و انتقال بوده و با بستر سازی آن در تمامی فدراسیون های عضو و آموزش تمامی کارکنان مرتبط با این موضوع توسط مدرسین فیفا، تخلفات نقل و انتقال را به حداقل رسانده است.

یکی از مهمترین اهداف این سیستم تحت وب ، شفافیت بیشتر و کاهش منازعات حقوقی قراردادهای فیمابین بازیکنان  و باشگاهها بوده که تعهدات و قراردادها و مولفه های مستند آن در سیستم درج می گردد و امکان بروز برخی از تخلفات روزمره برای قراردادهای بازیکنان را از بین می برد.

فارغ از اینکه به صورت مکرر ، فدراسیونها عضو در تمامی ویرایشهای قوانین مرتبط با نقل و انتقال بازیکنان فیفا از سوی این نهاد بین المللی و فرادستی، ملزم به تطبیق و تناسب سازیِ قوانین داخلی خود با این موارد شده اند، به نظر می رسد این مهم در حال حاضر یک ضرورت جدی به شمار می رود.

توصیه مشفقانه به اعضای هیئت رئیسه محترم جدید فدراسیون و ریاست جدید فدراسیون که سابقه زیادی در مدیریت باشگاه و سازمان لیگ دارد، این است که در یک بازه زمانی کوتاه با مصوبه هیئت رئیسه، تیمی از برنامه نویسها را ملزم به نوشتن برنامه ای تحت وب به صورت یک سیستم اتوماسیون نقل و انتقال بازیکنان نماید تا با درج شفاف و دقیق کلیه اطلاعات نقل و انتقال بازیکنان و با هدف دخالتِ حداقلی کاربر انسانی، میزان تخلفات را کاهش و متناسب با آن ضمن افزایش چابکی، پاسخگویی و شفافیت را در این مقوله بیشتر نماید.

علاوه بر ایجاد این بستر نرم افزاری تحت وب، لازمست کارگروهی متشکل از افراد مطلع، در یک دوره حداکثر دوماهه، متن آیین نامه های نقل و انتقال بازیکنان در داخل کشور را نیز با این قوانین فیفا تناسب سازی نمایند.

 الزامات و تفکیک دقیق مسئولیتها که متعاقب آن، تخلف از آنها، تنبیهات متناظر را برای فرد متخلف به همراه دارد، یکی از مهمترین نواقص آیین نامه جاری نقل و انتقال بازیکنان داخل کشور می باشد که نسخه قانون نقل و انتقال و وضعیت بازیکنان در فیفا می تواند نقشه راه و راهگشای بسیاری از شکافها و برطرف نمودن این نواقص باشد که در صورت عدم اهتمام برای رفع این موارد، فضا را برای بروز هر چه بیشتر تخلفات حقوقی، مالی و ایجاد فساد در فوتبال افزایش می دهد.

بدیهی است که با راه اندازی چنین سیستم یکپارچه ای، که فقدان آن در پنج سال و نیم اخیر به شدت احساس شده و حتی تاخیر آن هزینه های متعددی برای نظام حاکم بر فوتبال داشته، با کاهش فضای منفی رانتی در سیستم نقل و انتقال روبرو خواهیم شد و نظام مندی بیشتری را برای این موضوع – که بستر بسیاری از تخلفات مالی و حقوقی و یا اجتماعی است- ، فراهم می آورد.

حتی به عنوان نتایج تبعیِ این نظام مندی و شفافیت در نحوه عقد قراردادها و ثبت آنها ، با کاهش منازعات ارجاعی به ارکان قضایی روبرو شده و در حتی ارکان یاد شده می توانند ، بدون تفسیرهای مبهم و با کمبود مسائل مرتبط با مستندات و پاسخگویی و مسئولیتهای طرفهای قرارداد، احکام خود را به سهولت صادر کنند. اتفاقی که در حال حاضر در فیفا و براساس مستندات و شواهد مندرج در سیستم TMS اتخاذ شده و به راحتی حتی نوع مجازاتها و تنبیهاتِ مرتبط با تخلفات نقل و انتقال، قابل پیش بینی است.

به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد، پس از گذشت ۷۰ سال از سال ۱۳۲۵ تاکنون، با خداحافظی از سیستم کاملا سنتی و دستیِ ثبت قراردادها و نقل و انتقال بازیکنان که در این ۷۰ سال تغییر جدی و ماهوی پیدا نکرده است، نوآوری و خلاقیت بیشتری برای استقرار نظام الکترونیک و یکپارچه تحت وب نقل و انتقال بازیکنان به خرج داده و از الگوی منسجم، شفاف و پاسخگو که در سراسر جهان از سال ۲۰۰۸ استقرار یافته و از اکتبر ۲۰۱۰ (پنج سال و نیم پیش)، برای همگان حتی فدراسیونهای دورافتاده و بی نام و نشان در سراسر دنیا لازم الاجرا شد، تبعیت نماییم.

محمد منصور عظیم زاده اردبیلی

دکتری روابط بین الملل و رئیس اسبق بین الملل فدراسیون فوتبال

پاسخی بگذارید