تاریخ: ۷:۵۷ :: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
نام نویسنده: sobhan

تعمیق باورهای ذهنی در بانوان المپین ایرانی که دیگر صرف حضور را برای خود موفقیت نمی داند، یک پیشرفت قلمداد می شود. به گزارش مازنداسپرت :  بازی های المپیک نمودی از رشد ورزش کشور ها محسوب می شود. علاوه بر افتخارآفرینی که با مدال آوری ورزشکاران به ارمغان می آید، رویداد المپیک در ابعاد مختلف […]

تعمیق باورهای ذهنی در بانوان المپین ایرانی که دیگر صرف حضور را برای خود موفقیت نمی داند، یک پیشرفت قلمداد می شود.a3cdf i40233 n00130922rb001

به گزارش مازنداسپرت :  بازی های المپیک نمودی از رشد ورزش کشور ها محسوب می شود. علاوه بر افتخارآفرینی که با مدال آوری ورزشکاران به ارمغان می آید، رویداد المپیک در ابعاد مختلف قابل بررسی است.

در این بین کسب ۹ سهمیه بانوان ایرانی برای المپیک ریو، نشان از پیشرفت قابل توجهی است که طی سالیان اخیر این قشر از ورزشکاران برای کشورمان در رخدادهای مختلف رقم زده اند.

این پیشرفت که معیار آن نتایج درخشان بانوان در میادین آسیایی و جهانی است، از بازی های آسیایی اینچئون نمود بیشتری یافت تا اکنون که این روند با سهمیه ۹ نفری بانوان در المپیک ادامه پیدا کرده است. آنچه اهمیت دارد، تنها کسب سهمیه نیست، هرچند که نمی توان از این مهم به سادگی گذشت که حضور در چنین رویدادی در وهله اول یک موفقیت خاص به حساب می آید اما نمود رشد ورزش بانوان را در میانه دهه ۹۰ آن جا می توان یافت که این بار بانوان حتی از مدال صحبت می کنند.

به نظر می رسد دیگر انتظار جامعه ورزش بانوان هم به سرآمده که علاوه بر کمبودها و برخی مشکلات، حتی نوید مدال می دهند.

تعمیق باورهای ذهنی در بانوان المپین ایرانی که دیگر صرف حضور را برای خود موفقیت نمی داند، یک پیشرفت قلمداد می شود. این پیشرفت هرچند صد در صدی نیست مفهوم نفی مشکلات جامعه بانوان در عرصه ورزش را هم در بر نمی گیرد اما موفقیت بزرگی است که باید بیشتر مورد تحلیل قرار گیرد.

پیشرفت ورزش بانوان در عرصه ی قهرمانی که نمود آن در میادین مختلف رخ داده، معانی و مفاهیم بلندی را پیامد خود دارد.

این پیشرفت در ابعاد قهرمانی ورزش بانوان را باید آن جا جستجو کرد که طی چند سال گذشته آمار و ارقام حضور آن ها در عرصه ورزش همگانی رشد چشمگیری داشته به طوری که آمار حضور زنان در ایستگاه های ورزش صبحگاهی در سراسر کشور نسبت به مردان فزونی دارد.

این توجه افزون تر از قبل به ورزش بانوان در بین خانواده ها حاکی از رشد فرهنگی جامعه محسوب می شود که بیش از گذشته ضرورت ورزش را برای مادر، همسر و دختر خانواده احساس می کند.

پیامد رشد ورزش همگانی در بین بانوان پیشرفت در بعد قهرمانی هم رقم خورده است.
از طرفی فضای خوب و شرایط نسبتاً بهتر از قبل در راستای تحقق اهداف دولت، موجبات تسریع در روند قهرمانی ها را فراهم کرده است.

با این تفاسیر حضور ۹ نفری بانوان ایرانی در قالب کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک۲۰۱۶ و همچنین سهمیه ۲۱ نفری بانوان در بازی های المپیک که چه بسا در فرصت کوتاه پیش رو افزایش هم می یابد، نشان از عزت و سربلندی ایران اسلامی در فراهم آوردن شرایط برای پیشرفت ورزش جامعه بانوان است.

این رشد سهمیه بانوان واقعیت توجه جدی تر، علمی و عملی تر را برای آینده ی مطلوب تر می طلبد.
به بهانه سرافرازی و سربلندی ورزش بانوان ایران اسلامی به برخی ازآمارهای ورزش بانوان در بازی های المپیک می پردازیم.
افتخارپرچمداری کاروان برای سومین بار
المپیک ۱۹۹۶آتلانتا برای نخستین بار تنها بانوی کاروان ایران افتخار حمل مشعل را هم پیدا کرد.
لیدا فریمان برای اولین بار به عنوان بانوی ایرانی لقب گرفت که افتخار پرچمداری کاروان نصیبش شد. فریمان پس از المپیک ۱۹۷۶ مونترال اولین بانوی ایرانی بود که موفق به حضور در المپیک شد.
المپیک ۲۰۰۸ پکن هم هما حسینی یکی از سه بانوی کاروان ورزشی ایران افتخار حمل پرچم کاروان را داشت.
المپیک ۲۰۱۶ برای سومین بار است که یک بانوی ایرانی به افتخار پرچمداری کاروان نائل می شود.
زهرا نعمتی بانوی تاریخ ساز ایران اسلامی که سهمیه المپیک و پارالمپیک ریو را در کارنامه دوران ورزشی اش ثبت کرده، با سربلندی پرچم ایران را در ریو حمل می کند.
۲۷ المپین بانوی ایرانی
۱- نازلی بیات_ پرش ارتفاع_ المپیک ۱۹۶۴ توکیو
۲- ژولیت گفرکف_ پرتاب دیسک_ المپیک ۱۹۶۴ توکیو
۳- سیمین صفامهدی_ دوی صدمتر و پرش طول_ المپیک ۱۹۶۴توکیو
۴- جمیله سروی_ ژیمناستیک_ المپیک ۱۹۶۴ توکیو
۵- ژیلا الماسی_ شمشیربازی_ المپیک ۱۹۷۶ مونترال
۶- گلی محبان_ شمشیربازی_ المپیک ۱۹۷۶ مونترال
۷- مهوش صفوی_ شمشیربازی_ المپیک ۱۹۷۶مونترال
۸- مریم اجاک_ شمشیربازی_ المپیک ۱۹۷۶ مونترال
۹- لیدا فریمان_ تیراندازی_ ۱۹۹۶آتلانتا
۱۰- منیره کاظمی_ تپانچه ۱۰۰ متر بادی_۲۰۰۰ سیدنی
۱۱- نسیه حسن پور_ تپانچه ۱۰۰ متر بادی_ ۲۰۰۴ آتن
۱۲- نجمه آبتین_ تیرو کمان_ المپیک ۲۰۰۸ پکن
۱۳- هماحسینی_ قایقرانی_ المپیک ۲۰۰۸ پکن
۱۴- سارا خوش جمال فکری_ تکواندو_ المپیک ۲۰۰۸ پکن
۱۵- زهرا دهقان_ تیر وکمان_ المپیک ۲۰۱۲ لندن
۱۶- لیلا رجبی_ پرتاب وزنه_ المپیک ۲۰۱۲ لندن و سهمیه المپیک ۲۰۱۶
۱۷- آرزو حکیمی_ قایقرانی_ المپیک ۲۰۱۲ لندن
۱۸- سولمازعباسی_ قایقرانی_ المپیک ۲۰۱۲ لندن
۱۹- مه لقا جام بزرگ_ تیراندازی_ المپیک ۲۰۱۲ لندن و سهمیه ۲۰۱۶ ریو
۲۰- الهه احمدی_ تیراندازی_ المپیک ۲۰۱۲ لندن و سهمیه المپیک ۲۰۱۶
۲۱- ندا شهسواری_ تنیس روی میز_ المپیک ۲۰۱۲ لندن و سهمیه المپیک ۲۰۱۶
۲۲- سوسن حسن پور_ تکواندو_ المپیک ۲۰۱۲ لندن
۲۳- نجمه خدمتی_ تیراندازی_ سهمیه المپیک ۲۰۱۶
۲۴- گلنوش سبقت الهی_ تیراندازی_ سهمیه المپیک۲۰۱۶
۲۵- زهرا نعمتی_ سهمیه المپیک ۲۰۱۶
۲۶- کیمیا علیزاده_ تکواندو_ سهمیه المپیک ۲۰۱۶
۲۷- مهساجاور_ قایقرانی_ سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو

پاسخی بگذارید