تاریخ: ۱۲:۱۳ :: ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
نام نویسنده: sobhan

سازمان لیگ فوتسال برنامه هفته اول تا چهاردهم رقابتهای گروه یک لیگ دسته دوم فوتسال کشور را اعلام کرد به گزارش مازنداسپرت و به نقل از  سایت رسمی فدراسیون برنامه هفته اول تا چهاردم  لیگ دسته دوم کشور  اعلام گردید  چهارشنبه ۱۸ فروردین-هفته اول-ساعت ۱۶:۰۰ فرخی باقر شهر-پیمان شاهرود-فدک-باقر شهر شهدای جلین گرگان-شهروند نوین سورک-امام […]

سازمان لیگ فوتسال برنامه هفته اول تا چهاردهم رقابتهای گروه یک لیگ دسته دوم فوتسال کشور را اعلام کردhamidreza dastjerdi 2 180 635951823660956451

به گزارش مازنداسپرت و به نقل از  سایت رسمی فدراسیون برنامه هفته اول تا چهاردم  لیگ دسته دوم کشور  اعلام گردید 
چهارشنبه ۱۸ فروردین-هفته اول-ساعت ۱۶:۰۰
فرخی باقر شهر-پیمان شاهرود-فدک-باقر شهر
شهدای جلین گرگان-شهروند نوین سورک-امام خمینی(ره)-گرگان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-نوین کشاورز فریمان-کارگران۲-مشهد
سه شنبه ۲۴ فروردین-هفته دوم-ساعت ۱۶:۰۰
میلان ساری-مقاومت  مپ شهرداری مشهد-شهید خیری مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-شهدای جلین گرگان-شهید مطهری-فریمان
شهروند نوین سورک-پیمان شاهرود-نکا چوب-سورک
دوشنبه ۳۰ فروردین-هفته سوم-ساعت ۱۶:۰۰
فرخی باقر شهر-شهروند نوین سورک-فدک-باقر شهر
شهدا جلین گرگان-میلان ساری-امام خمینی(ره)-گرگان
پیمان شاهرود-نوین کشاورز فریمان-شهدی اکبری-شاهرود
چهارشنبه ۸ اردیبهشت -هفته چهارم-ساعت ۱۶:۰۰
میلان ساری-پیمان شاهرود-شهید خیر مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-شهروند نوین سورک-شهید مطهری-فریمان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-فرخی باقر شهر-کارگران ۲-مشهد
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت –هفته پنجم-ساعت ۱۶:۰۰
فرخی باقر شهر-نوین کشاورز فریمان-فدک-باقر شهر
شهدای جلین گرگان-مقاومت شهرداری مشهد-امام خمینی(ره)-گرگان
شهروند نوین سورک-میلان ساری-نکا چوب-سورک
دوشنبه۲۰ اردیبهشت-هفته ششم-ساعت ۱۶:۰۰
میلان ساری-نوین کشاورز فریمان-شهید خیر مقدم-ساری
شهدای جلین گرگان-فرخی باقر شهر-امام خمینی(ره)-گرگان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-پیمان شاهرود-کارگران ۲-مشهد
شنبه ۲۵ اردیبهشت-هفته هفتم-ساعت ۱۶:۰۰
فرخی باقر شهر-میلان ساری-فدک-باقر شهر
نوین کشاور فریمان-مقاومت قرچک-شهید مطهری-فریمان
شهروند نوین سورک-مقاومت شهرداری مشهد-نکا چوب-سورک
پیمان شاهرود –شهرداری جلین گرگان-شهید اکبری-شاهرود
یکشنبه ۱۶ خرداد-هفته هشتم-ساعت ۱۶:۰۰
پیمان شاهرود-فرخی باقر شهر-شهید اکبری-شاهرود
شهروند نوین سورک-شهدای جلین گرگان-نکا چوب-سورک
نوین کشاورز فریمان-مقاومت شهرداری مشهد-شهید مطهری-فریمان
جمعه۲۱ خرداد-هفته نهم-ساعت ۲۲:۳۰
مقاومت مپ شهرداری مشهد-میلان ساری-کارگران۲-مشهد
شهدای جلین گرگان-نوین کشاورز فریمان-امام خمینی(ره)-گرگان
پیمان شاهرود-شهروند نوین سورک-شهید اکبری-شاهرود
پنجشنبه ۲۷ خرداد-هفته دهم-ساعت ۲۲:۳۰
شهروند نوین سورک-فرخی باقر شهر-نکا چوب-سورک
میلان ساری-شهدای جلین گرگان-شهید خیری مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-پیمان شاهرود-شهید مطهری-فریمان
چهارشنبه ۲ تیر-هفته یازدهم-ساعت ۲۲:۳۰
پیمان شاهرود-میلان ساری-شهید اکبری-شاهرود
شهروند نوین سورک-نوین کشاورز فریمان-نکا چوب-سورک
فرخی باقر شهر-مقاومت مپ شهرداری مشهد-فدک- باقر شهر
پنجشنبه ۱۰ تیر – هفته دوازدهم-ساعت ۲۲:۳۰
نوین کشاورز فریمان-فرخی باقر شهر-شهید مطهری-فریمان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-شهدای جلین گرگان-کارگران۲-مشهد
میلان ساری-شهروند نوین سورک-شهید خیری مقدم-ساری
چهارشنبه ۱۶ تیر ماه-هفته سیزدهم-ساعت ۱۶:۰۰
نوین کشاورز فریمان-میلان ساری-شهید مطهری-فریمان
فرخی باقر شهر-شهدای جلین گرگان-فدک-باقر شهر
پیمان شاهرود- مقاومت مپ شهرداری مشهد-شهید اکبری- شاهرود
سه شنبه۲۲ تیر-هفته چهاردهم-ساعت ۱۶:۰۰
میلان ساری-فرخی باقر شهر-شهید خیری مقدم-ساری
مقاومت مپ شهرداری مشهد-شهروند نوین سورک-کارگران۲- مشهد
شهرداری جلین گرگان-پیمان شاهرود-امام خمینی(ره)-گرگان

پاسخی بگذارید