تاریخ: ۱۸:۴۹ :: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته ۳۳ تا ۳۸ را اعلام کرد. به گزارش مازند اسپرت به نقل از  سایت رسمی فدراسیون *هفته سی و سوم   دوشنبه۲۳ فروردین ۹۵  گیتی پسند اصفهان- خونه به خونه بابل-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه آرارات اصفهان  اصفهشهر باران-  آلومینیوم هرمزگان-ساعت۶:۳۰-ورزشگاه شهید عضدیرشت پاس همدان  –  آلومینیوم اراک-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته ۳۳ تا ۳۸ را اعلام کرد.

به گزارش مازند اسپرت به نقل از  سایت رسمی فدراسیون
*هفته سی و سوم   دوشنبه۲۳ فروردین ۹۵ 
گیتی پسند اصفهان- خونه به خونه بابل-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه آرارات اصفهان 
اصفهشهر باران-  آلومینیوم هرمزگان-ساعت۶:۳۰-ورزشگاه شهید عضدیرشت
پاس همدان  –  آلومینیوم اراک-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه قدس همدان 
شهرداری اردبیل-خیبر خرم آباد -ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه تختی اردبیل 
پیکان تهران – صنعت نفت آبادان-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
نساجی مازندران  – پارسه تهران-ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  –  گل گهر سیرجان -ساعت  16:30-ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان –       فولاد یزد -ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه امام علیکرمان 
ایرانجوان بوشهر-   مس رفسنجان -ساعت  17-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۷-ورزشگاهشهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
*هفته سی و چهارم- دوشنبه ۳۰فروردین ۹۵
فولاد یزد – شهرداری اردبیل -ساعت 16:30 -ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان – ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۶:۳۰ -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس رفسنجان-  نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۶:۳۰وزشگاه شهدارفسنجان کرمان
ماشین سازی تبریز-  نساجی مازندران-ساعت  16:45-ورزشگاه تختی تبریز 
خونه به خونه بابل- پیکان تهران-ساعت۱۶:۴۵شهدا هفتم تیربابل 
پارسه تهران –  گیتی پسند اصفهان -ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   شهر باران-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه تختی خرم آباد 
آلومینیوم اراک-   مس کرمان  -ساعت  16:45-ورزشگاه امام خمینی اراک
صنعت نفت آبادان-  پاس همدان -ساعت۱۷-ورزشگاه تختی آبادان
آلومینیوم هرمزگان- فجر سپاسی شیراز -ساعت  17-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس 
*هفته سی و پنجم – دوشنبه۶ اردیبهشت ۹۵  
گیتی پسند اصفهان-  پیکان تهران -ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه آرارات اصفهان 
شهر باران-  فولاد یزد-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پاس همدان  –  خونه به خونه بابل -ساعت۱۶:۴۵ -ورزشگاه قدس همدان 
پارسه تهران- ماشین سازی تبریز-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
شهرداری اردبیل-   آلومینیوم اراک-ساعت ۱۶:۴۵-ورزشگاه تختی اردبیل 
نساجی مازندران  –  مس رفسنجان -ساعت   16:45-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  –   خیبر خرم آباد-ساعت  16:45 -ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان –  صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۶:۴۵-ورزشگاه امام علی کرمان 
ایرانجوان بوشهر-  آلومینیوم هرمزگان -ساعت۱۷-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  گل گهر سیرجان-ساعت   17-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
*هفته سی و ششم-دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 
ماشین سازی تبریز- گیتی پسند اصفهان -ساعت۱۷-ورزشگاه تختی تبریز 
خونه به خونه بابل-  مس کرمان -ساعت   17-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل  مازندران 
فولاد یزد –  فجر سپاسی شیراز -ساعت  17-ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان -نساجی مازندران -ساعت ۱۷-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
صنعت نفت آبادان – شهرداری اردبیل-ساعت  17-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-    ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۷ -ورزشگاه تختی خرم آباد
مس رفسنجان-  پارسه تهران-ساعت۱۷-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
پیکان تهران-  پاس همدان-ساعت ۱۷-ورزشگاه شهدا  شهر قدس تهران
آلومینیوم اراک-     شهر باران-ساعت 17-ورزشگاه امام خمینی اراک
آلومینیوم هرمزگان-  نفت مسجدسلیمان -ساعت۱۷-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس 
*هفته سی و هفتم – سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵
گیتی پسند اصفهان-پاس همدان-ساعت ۱۷-ورزشگاه آرارات اصفهان 
ماشین سازی تبریز- مس رفسنجان  17-ورزشگاه تختی تبریز 
نفت مسجد سلیمان – خیبر خرم آباد -ساعت ۱۷-ورزشگاه شهید بهنام محمدیمسجدسلیمان
شهر باران- صنعت نفت آبادان -ساعت۱۷-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران-  گل گهر سیرجان   -ساعت۱۷-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر- فولاد یزد-ساعت۱۷-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
شهرداری اردبیل-    خونه به خونه بابل-ساعت۱۷-ورزشگاه تختی اردبیل 
نساجی مازندران  –  آلومینیوم هرمزگان -ساعت۱۷-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر 
فجر سپاسی شیراز  – آلومینیوم اراک -ساعت۱۷ -ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان –   پیکان تهران -ساعت۱۷-ورزشگاه امام علی کرمان 
*هفته سی و هشتم – دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ 
خونه به خونه بابل-   شهر باران-ساعت۱۷:۱۵ -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابلمازندران 
فولاد یزد –   نفت مسجدسلیمان-ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان –   ماشین سازی تبریز۱۷:۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
پاس همدان- مس کرمان-ساعت    17:15-ورزشگاه قدس همدان  
صنعت نفت آبادان –  فجر سپاسی شیراز-ساعت   17:15-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-   نساجی مازندران-ساعت  17:15-ورزشگاه تختیخرم آباد
مس رفسنجان-   گیتی پسند اصفهان-ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه شهدارفسنجان
پیکان تهران-   شهرداری اردبیل -ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه شهدا شهر قدس  تهران
آلومینیوم اراک- ایرانجوان بوشهر -ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه امام خمینی اراک
آلومینیوم هرمزگان-   پارسه تهران -ساعت۱۷:۱۵ -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس 

پاسخی بگذارید