تاریخ: ۱۸:۴۶ :: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور را از هفته ۲۸ تا ۳۲ را اعلام کرد.     به گزارش مازند اسپرت به نقل ازسایت رسمی فدراسیون، *هفته بیست و هشتم – دوشنبه ۱۰ اسفند ۹۴ گل گهر سیرجان –  پیکان تهران- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان مس رفسنجان- پاس همدان ساعت […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور را از هفته ۲۸ تا ۳۲ را اعلام کرد.

 

 

به گزارش مازند اسپرت به نقل ازسایت رسمی فدراسیون،

*هفته بیست و هشتم – دوشنبه ۱۰ اسفند ۹۴
گل گهر سیرجان –  پیکان تهران- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان- پاس همدان ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهدا رفسنجان
پارسه تهران – شهرداری اردبیل – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد – صنعت نفت آبادان – ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی خرم آباد 
گیتی پسند اصفهان – ایرانجوان بوشهر- ساعت۱۴:۴۵- ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران – شهر باران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
آلومینیوم اراک – فولاد یزد – ساعت۱۴:۴۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک
ماشین سازی تبریز-  مس کرمان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه تختی تبریز 
آلومینیوم هرمزگان-  خونه به خونه بابل – ساعت ۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس 
نفت مسجد سلیمان –  فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
*هفته بیست و نهم – دوشنبه ۱۷ اسفند ۹۴ 
مس کرمان – مس رفسنجان – ساعت  15—ورزشگاه امام علیکرمان 
پاس همدان – گل گهر سیرجان –  ساعت۱۵- ورزشگاه قدس همدان 
خونه به خونه بابل – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۵—ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
شهر باران-  پارسه تهران-  ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
پیکان تهران – آلومینیوم هرمزگان- ساعت۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل- ماشین سازی تبریز – ساعت۱۵ -ورزشگاه تختی اردبیل 
فجر سپاسی شیراز –  نساجی مازندران – ساعت ۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک- ساعت۱۵-ورزشگاه آرارات اصفهان 
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان- ساعت۱۵:۳۰ -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان –  فولاد یزد – ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان
*هفته سی ام – دوشنبه۲۴ اسفند ۹۴
فولاد یزد – خونه به خونه بابل – ساعت۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد 
پارسه تهران –  فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-  پیکان تهران- ساعت۱۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد 
ماشین سازی تبریز-  شهر باران- ساعت۱۵- ورزشگاه تختی تبریز 
مس رفسنجان-  شهرداری اردبیل – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا رفسنجان 
گل گهر سیرجان – مس کرمان – ساعت  15- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان 
نساجی مازندران – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
آلومینیوم اراک – صنعت نفت آبادان- ساعت۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک 
آلومینیوم هرمزگان-  پاس همدان- ساعت۱۵:۱۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت مسجد سلیمان – گیتی پسند اصفهان – ساعت۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
*هفته سی و یکم – دوشنبه ۹ فروردین ۹۵ 
شهر باران – مس رفسنجان  – ساعت  16:15- ورزشگاه شهید عضدی رشت 
خونه به خونه بابل –  آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
پیکان تهران –  فولاد یزد- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل – گل گهر سیرجان- ساعت   16:15- ورزشگاه تختی اردبیل 
پاس همدان – خیبرخرم آباد – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه قدس همدان 
فجر سپاسی شیراز – ماشین سازی تبریز- ساعت۱۶:۱۵- ورزشگاهحافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آرارات اصفهان 
مس کرمان – آلومینیوم هرمزگان- ساعت۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی کرمان 
ایرانجوان بوشهر-  پارسه تهران-ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
*هفته سی و دوم- دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵ 
گل گهر سیرجان – شهر باران – ساعت۱۶:۳۰- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان- فجر سپاسی شیراز – ساعت  16:30- ورزشگاه شهدا رفسنجان
فولاد یزد –  پاس همدان- ساعت۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد 
نساجی مازندران – گیتی پسند اصفهان – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی  قائم شهر
آلومینیوم اراک- پیکان تهران- ساعت۱۶:۳۰- ورزشگاهامام خمینی اراک
خیبر خرم آباد – مس کرمان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختیخرم آباد 
ماشین سازی تبریز- ایرانجوان بوشهر ساعت۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تبریز 
پارسه تهران –  نفت مسجد سلیمان – ساعت۱۶:۳۰–ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان- شهرداری اردبیل ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس 
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل – ساعت۱۷- ورزشگاه تختی آبادان

پاسخی بگذارید