تاریخ: ۱۳:۱۸ :: ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
نام نویسنده: sobhan

مازند اسپرت : سرپرست باشگاه کشتی تختی هچیرود  ، عدم حمایت مسئولین را مشکل اصلی ورزش هچیرود عنوان کرد .   سرپرست باشگاه کشتی تختی هچیرود در گفتگویی اختصاصی باخبرنگار مازند اسپرت ، عدم حمایت مسئولین را مشکل اصلی ورزش هچیرود عنوان کرد و اظهار داشت:۲سال و۸ماه است که کار خود راآغازکرده ایم.  سعی کردیم […]

8مازند اسپرت : سرپرست باشگاه کشتی تختی هچیرود  ، عدم حمایت مسئولین را مشکل اصلی ورزش هچیرود عنوان کرد .

 

سرپرست باشگاه کشتی تختی هچیرود در گفتگویی اختصاصی باخبرنگار مازند اسپرت ، عدم حمایت مسئولین را مشکل اصلی ورزش هچیرود عنوان کرد و اظهار داشت:۲سال و۸ماه است که کار خود راآغازکرده ایم.  سعی کردیم ازپایه شروع کنیم و از آموزش سنین پایه کارخود را آغازکرده ایم وتلاش میکنیم تااین ورزشکاران رابرای آینده آماده کنیم . درواقع درحال کارکردن روی زیرساختهای فنی هستیم وتاحدودزیادی موفق هم بوده ایم.

حسین بحیری سرپرست تیم کشتی شهرهچیرود درادامه افزود :در هچیرود محیط بسیارخوبی داریم،همبستگی بین مربیان واعضای کشتی هچیرود خوب است ومربیان واستعدادهای بسیارخوبی هم داریم… اما چیزی که مشکل اصلی ماست عدم حمایت مسئولین است. شورای شهر هچیرود هیچ گونه کمکی به ما نمیکند واین باشگاه هم که درامدی ندارد.  

بحیری ادامه داد: دراین دوسال وهشت ماه هیچ کس هیچ حمایتی از کشتی هچیرود انجام نداده است.  تنها جامعه ورزش شهرستان چالوس دراین مدت به ما مبلغ یک میلیون تومن کمک کرده است.

سرپرست باشگاه کشتی تختی هچیرود عنوان کرد :باتوجه به اینکه درباشگاه ازبرخی بازیکنان شهریه نمیگیریم ودرنظرگرفتن اجاره سالن تمرین ماهانه حدود۲۰۰هزار تومان برای باشگاه ازمحل دریافت شهریه ها میماند که آن را باید بین سه مربی تقسیم کنیم.  

خبرنگارما که این موضوع برایش قابل باورنبود درادامه پرسید:واقعا۲۰۰هزار تومان برای سه مربی؟؟ حسین بحیری درپاسخ گفت: حق دارید که باورنکنید ولی باورکنید ماسه مربی درباشگاه داریم که روی هم شایدماهانه ۲۰۰هزارتومان حقوق بگیرند.

سرپرست تیم کشتی هچیرود در ادامه به آسیبهای اجتماعی اشاره کرده وافزود: هچیرود ازنظرآسیبهای اجتماعی آسیب پذیرترین شهرکشوراست.دراین شهر قهرمان جهان داریم ولی مسئولان ما به این جوان حتی کاری درحد رانندگی هم ندادند.مسئولین تنها وعده میدهند مامربی تیم ملی داریم که حاضراست برای کمک به این  شهربیاید ولی دراثرکم لطفی مسئولین شهر نمیتوانیم  ازوجود او استفاده کنیم.

بحیری در ادامه خطاب به نماینده مردم در مجلس گفت:  از نماینده محترم انتظار داریم از جوانانی که برای سلامت شهرهچیرود قدم برمیدارند حمایت کند.اگر جوانان در ورزش حمایت شوندبسیاری ازآسیبهای اجتماعی ازبین میرود یا ازآن کاسته میشود.

حسین بحیری درادامه در رابطه باتوریستی بودن منطقه خاطرنشان کرد:۹۰درصد خانوارهای منطقه ازتوریستی بودن آسیب میبینند چرا که حمایتی ازورزش صورت نمیگیرد وجوان مازندگی را در خوش گذرانی میبیند واین به یک روزمرگی تبدیل میشود… اما باورزش میتوان جلوی این امرخطیرایستاد.

سرپرست تیم کشتی هچیرود درپایان افزود:ازمسئولین شهرستان چالوس میخواهم به شهرهچیرود هم نگاهی داشته باشند!!

photo 2015 11 30 05 09 42

پاسخی بگذارید