تاریخ: ۱۷:۲۶ :: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
نام نویسنده: sobhan

به گزارش مازند اسپرت ؛ عباس علیزاده قهرمان ارزنده ورزش استان مازندران که مدالهای فراوانی را دررشته های مختلف رزمی درکارنامه دارد به علت عدم حمایت مالی مسئولین درحالی که خودرابرای قهرمانی آماده کرده بوددرنهایت تأسف وحسرت ورزش دوستان مازندرانی مسابقات معتبربین المللی ترکیه راازدست داد تابه نوعی این اتفاق نقطه تاریکی باشد درکارنامه مسئولین […]

به گزارش مازند اسپرت ؛ عباس علیزاده قهرمان ارزنده ورزش استان مازندران که مدالهای فراوانی را دررشته های مختلف رزمی درکارنامه دارد به علت عدم حمایت مالی مسئولین درحالی که خودرابرای قهرمانی آماده کرده بوددرنهایت تأسف وحسرت ورزش دوستان مازندرانی مسابقات معتبربین المللی ترکیه راازدست داد تابه نوعی این اتفاق نقطه تاریکی باشد درکارنامه مسئولین ورزش استان مازندران.
این اتفاق تلخ بهانه ای شدتاگفت وگویی بایکی از مدال آورترین ورزشکاران مازندرانی یعنی عباس علیزاده انجام دهیم.

علیزاده درپاسخ به سوال خبرنگارماپیرامون تشریح افتخاراتش گفت: ۳دوره مقام قهرمانی دفاع شخصی کشور را کسب کرده ام ؛یک دوره دررشته ورزشی سامبو قهرمان کشور شده ام ومقام سوم مبارزات mma رانیزدرکارنامه دارم و برای سال آینده هم به مسابقات جهانی وآسیایی این رشته ها نیزدعوت شده ام.

درادامه عباس علیزاده درپاسخ به سوال خبرنگارمادرمورد دلیل عدم شرکت درمسابقات بین المللی ترکیه به خبرنگارماگفت:تنها به دلیل مشکلات مالی وعدم حمایت مسئولین دراین مسابقات شرکت نکردم.

علیزاده درادامه افزود:بنده مربی آکادمی وحدت درشهرهچیرود هستم ودررشته های ورزشی دفاع شخصی،سامبو،جوجیتسو،کیک بوکسینگ ومبارزات آزاد فعالیت حرفه ای دارم.

عباس علیزاده ادامه داد:علاوه براین بنده دارای دان۱ووشو،دان ۳نیوفایت کیک بوکسینگ ،دان۳دفاع شخصی ملی،دان۱سامبو ومهمترازهمه به عنوان تنهاورزشکارمازندرانی دارای دان۲ جهانی دفاع شخصی نیز هستم.باهمه این عناوین وافتخارات برای شرکت درمسابقات بین المللی ،آسیایی وحتی جهانی که سال آینده باید درآن شرکت کنم دارای مشکلات عدیده ای جهت اعزام هستم ، زیرا تنها یک کارگرساده هستم…

علیزاده ادامه داد:برای شرکت درمسابقات بین المللی ترکیه طی نامه ای به شورای اسلامی هچیرود درخواست حمایت مالی نمودم اما اعضای شورا هیچ گونه حمایتی ازمن انجام ندادند.درآخرین لحظات حاج علی محمدعلی پور رئیس کمیسیون ورزشی هچیرود که چند روز درسفربه سرمیبرد قصد کمک جهت اعزام من به مسابقات راداشت امادیگردیرشده بود…

قهرمان چنددوره ورزشهای رزمی کشور در ادامه به عدم حمایت اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران اشاره کرد وافزود:درسایرکشورها از ورزشهای رزمی حمایتهای زیادی انجام میشود اما درایران وعلی الخصوص مازندران هیچ حمایتی انجام نمیشود.مسابقات جهانی رادرپیش دارم اما وقتی حمایتی ندارم انگیزه ای هم برای تمرین باقی نمیماند.

علیزاده درادامه خاطرنشان کرد:البته اداره ورزش وجوانان شهرستان چالوس همیشه حمایتهایی ازمن انجام داده است ولی توان مالی این اداره بسیارمحدوداست.بااین حال شخص رئیس اداره وسایرکارکنان اداره علی الخصوص مجیدرضوی همیشه به من لطف داشته اند.

علیزاده درادامه یادآورشد:شورای شهرهچیرود برای شرکت درمسابقات قهرمانی آسیاازمن حمایت کرد اماانتظارداشتم برای شرکت درمسابقات جهانی هم ازمن حمایت کنند که این اتفاق نیفتاد.

خبرنگارمادرادامه ازمسابقات درپیش رو از علیزاده پرسید و علیزاده درپاسخ گفت:مسابقات سامبوقهرمانی آسیا ودفاع شخصی قهرمانی جهان رادرپیش رو دارم وتنها انتظارم ازمسئولین ورزش استان مازندران این است که ازمن حمایت کنن تابتوانم بدون دغدغه دراین مسابقات شرکت کنم.

عباس علیزاده درپایان افزود:جادارد اینجا از اهالی محترم شهرهچیرود،خانواده عزیزم،اسانیدگرامی استادآل صادق،استادحسن زاده،استادموسی کاظمی راد،استادیاسرشمس،استاد محمدرضاصادقی،علی فقیه مدیریت پست بانک ،حاج علی محمدعلی پور،حسن زندی،حاج امیررود گر،شهردارمحترم شهرهچیرود،امام جمعه محترم حاج آقارسولی وخانم حسن زاده مدیریت سالن ورزشی دلگشای شهرستان چالوس صمیمانه تشکروقدردانی میکنم.

 

25255

6363

358252

پاسخی بگذارید