تاریخ: ۱۸:۲۹ :: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
نام نویسنده: sobhan

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته سوم تا پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور را اعلام کرد. به گزارش مازند اسپرت ، برنامه مسابقات فوق به شرح زیر است: هفته سوم – یکشنبه۱۷ آبان ۹۴پیروزی گرمسار- استقلال میاندرود-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی گرمسارشهرداری قوچان- شیرین فراز آق قلا-ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی قوچانمقاومت نوین ساری- غدیر […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته سوم تا پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش مازند اسپرت ، برنامه مسابقات فوق به شرح زیر است:


هفته سوم – یکشنبه۱۷ آبان ۹۴
پیروزی گرمسار- استقلال میاندرود-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی گرمسار
شهرداری قوچان- شیرین فراز آق قلا-ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی قوچان
مقاومت نوین ساری- غدیر همای قم-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء ساری
مهیا محراب سوادکوه- عمران شهرداری ساری -ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه وطنی قائمشهر
استقلال قائمشهر- شهرداری لاهیجان- ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه شهداء بالا لموک قائمشهر
تهران مبدل- کیمیا فرآیند تهران-ساعت 14:30 –ورزشگاه کشوری تهران
پرواز زنجان- شهداء بابلسر-ساعت۱۴:۳۰ -ورزشگاه۱۵ خرداد زنجان
آبیدر سنندج- پرسپولیس دره شهر-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه ملک نیا سنندج کردستان
استقلال جنوب تهران- ایستک مریوان-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاهاتکا تهران
شهرداری بناب- آبی پوشان گیلانغرب-ساعت۱۴:۳۰– ورزشگاه تختی بناب
آلومینیوم  نوین اراک- ابوذر باشت-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اراک
بهزیستی خرم آباد- صفاهان اصفهان-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاهتختی خرم آباد
استقامت یزد- مس نوین کرمان-ساعت۱۴:۳۰– ورزشگاه پاک نژاد یزد
استقلال ملا ثانی- شهرداری فیرورق خوی-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهدا ملاثانی
دوشنبه۱۸ آبان ۹۴
رهگستران لنگرود- پدیده تات تاکستان-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء لنگرود
چوکای تالش- شهرداری رودسر-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهرداری مهاباد- شهرداری همدان-ساعت۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی مهاباد
امید پیروزی نجف آباد-هلال احمر ساوه-ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه آزادی نجف آباد
جنوب سوسنگرد – شاهین ماهشهر۱۴:۳۰– ورزشگاه تختی سوسنگرد
استقلال شوشتر- اتحاد الشتر۱۴:۳۰– ورزشگاه تختی شوشتر
سنگ آهن بافق- خلیج فارس خونسرخ۱۴:۳۰– ورزشگاه اختصاصی سنگ آهن بافقیزد
شهرداری  بادرود- قشقایی شیراز۱۴:۳۰– ورزشگاه شهید فیروزی بادروداصفهان
ایثار جیرفت- اداره ورزش سراوان۱۴:۳۰– ورزشگاه تختی جیرفت کرمان
پارسه شیراز- هلال احمر کیش۱۴:۳۰– ورزشگاه بعثت شیراز
پترو شیمی جم خورموج- پارسه هیلساد بختیاری۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی خورموج بوشهر
هفته چهارم- یکشنبه ۲۴ آبان ۹۴
کاوه پارسا ورامین- فجر میثاق کرج۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی ورامین تهران
عمران شهرداری ساری- شهرداری قوچان۱۴:۱۵– ورزشگاه  شهداء ساری
شیرین فراز آق قلا- مقاومت نوین ساری۱۴:۱۵– ورزشگاه آزادی گرگان
استقلال میاندرود- مهیا محراب سوادکوه۱۴:۱۵– ورزشگاه شهداء شهر سورک ساری
شهرداری رودسر- پدیده تات تاکستان۱۴:۱۵– ورزشگاه اختصاصی شهرداری رودسر
کیمیا فرآیند تهران- پرواز زنجان۱۴:۱۵– ورزشگاه سهند تهران
استقلال قائمشهر- رهگستران لنگرود۱۴:۱۵– ورزشگاه شهداء بالا لموک قائمشهر
شهرداری لاهیجان- تهران مبدل۱۴:۱۵– ورزشگاه تختی لاهیجان  گیلان
شهداء بابلسر- پارس تهران۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری همدان- آبیدر سنندج۱۴:۱۵– ورزشگاه حاج بابایی مریانج همدان
ایستک مریوان- استقلال ملا ثانی۴:۱۵– ورزشگاه زاگرس مریوان کردستان
استقلال جنوب تهران- شهرداری بناب۱۴:۱۵- ورزشگاه اتکاء تهران
بهره برداری مترو- شهرداری مهاباد۱۴:۱۵– ورزشگاه هویزه تهران
پرسپولیس دره شهر – آبی پوشان گیلانغرب۱۴:۱۵- ورزشگاهشهید کولیوند دره شهرایلام
صفاهان اصفهان- استقلال شوشتر ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی اصفهان
قشقایی شیراز- استقامت یزد۱۴:۳۰– ورزشگاه بعثت شیراز
هلال احمر کیش- خلیج فارس خونسرخ۱۴:۳۰- ورزشگاه المپیک کیش 
دوشنبه ۲۵ ابان ۹۴
اداره ورزش سراوان-پارسه شیراز۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید حسین بر سراوان سیستان و بلوچستان
شاهین ماهشهر- بهزیستی خرم آباد۱۴:۳۰ -ورزشگاه شهداء ماهشهرخوزستان
اتحاد الشتر- آلیومینیوم نوین اراک۱۴:۳۰-ورزشگاه خلیل ارکیاالشترلرستان
ابوذر باشت- پارسه هلیساد بختیاری۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی باشت کهکیلویه و بویر احمد
امید پیروزی نجف آباد- پترو شیمی جم خورموج۱۴:۳۰آزادی نجف آباد
هلال احمر ساوه- جنوب سوسنگرد۱۴:۳۰– ورزشگاه چمران ساوه
شهرداری بادرود – سنگ آهن بافق۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید فیروزی بادروداصفهان
فجر شهرضا- ایثار جیرفت۱۴:۳۰– ورزشگاه تختی شهرضا اصفهان
هفته پنجم- شنبه ۳۰ آبان ۹۴
مقاومت نوین ساری- عمران شهرداری ساری۱۴:۱۵ورزشگاه شهداءساری
فجر میثاق کرج- غدیر همای قم۱۴:۱۵– ورزشگاه شریعتی  کرج
یکشنبه اول آذر ۹۴
شهرداری قوچان- استقلال میاندرود۱۴:۱۵ ورزشگاه آزادی قوچان 
مهیا محراب سوادکوه- پیروزی گرمسار۱۴:۱۵ ورزشگاه وطنی قائمشهر
پرواز زنجان- شهرداری لاهیجان۱۴:۱۵-ورزشگاه۱۵ خرداد زنجان
تهران مبدل-استقلال قائمشهر۱۴:۱۵– ورزشگاه کشوری تهران
چوکای تالش- شهداء بابلسر۱۴:۱۵- ورزشگاه پوریای ولیتالش گیلان
پارس تهران- کیمیا فرایند تهران۱۴:۱۵- ورزشگاه دانشگاه ۳ امیر آبادتهران
رهگستران لنگرود- شهرداری رودسر۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء لنگرود گیلان
شهرداری مهاباد- شهرداری فیرورق خوی ۴:۱۵ ورزشگاه آزادی مهاباد
آبی پوشان گیلانغرب- شهرداری همدان۱۴:۱۵ورزشگاه شهداء گیلانغرب کرمانشاه
آبیدر سنندج- بهر ه برداری مترو۱۴:۱۵ورزشگاه ملک نیا سنندج کردستان
شهرداری بناب- پرسپولیس دره شهر۱۴:۱۵ورزشگاه تختیبناب
استقلال ملاثانی- استقلال جنوب تهران۱۴:۳۰ورزشگاه شهداءملا ثانی خوزستان
الومینیوم نوین اراک- صفاهان اصفهان  14:30 ورزشگاه امام خمینی اراک
بهزیستی خرم آباد- هلال احمر ساوه۱۴:۳۰ورزشگاه تختی خرم آباد 
استقامت یزد- شهرداری بادرود۱۴:۳۰ورزشگاه پاک نژاد یزد
 دوشنبه ۲ آذر ۹۳ 
استقلال شوشتر- شاهین ماهشهر۱۴:۳۰ورزشگاه تختیشوشترخوزستان
پترو شیمی جم خورموج- ابوذر باشت۱۴:۳۰ ورزشگاه تختیخورموج بوشهر
جنوب سوسنگرد- امید پیروزی نجف آباد۱۴:۳۰ ورزشگاه تختیسوسنگرد
پارسه هلیساد بختیاری- اتحاد الشتر ۱۴:۳۰  ورزشگاه تختی بروجن چهار محال بختیاری
سنگ آهن بافق- هلال احمر کیش  14:30  ورزشگاه اختصاصی سنگ آهن بافق یزد
خلیج فارس خونسرخ- اداره ورزش سراوان۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی بندر عباس
ایثار جیرفت- مس نوین کرمان۱۴:۳۰– ورزشگاه تختی جیرفت کرمان
پارسه شیراز- فجر شهر ضا۱۴:۳۰- ورزشگاه بعثت شیراز

پاسخی بگذارید