شوخی نیست !
تاریخ: ۱۱:۳۰ :: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
نام نویسنده: تحریریه
این کشتی مازندران است، نه گوشت قربانی !

اقدامات حسین زادگان برای برگزاری مجمع کشتی مازندران ستودنی میباشد. شوخی نیست، بحث بر سر انتخاب رئیس هیات کشتی استان مازندران است.استانی که نبض تپنده کشتی ایران است.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)، تلاش برای ریاست خوب است اما تخریب زحمتکشان زیبنده نیست. اقدامات حسین زادگان برای برگزاری مجمع کشتی مازندران ستودنی میباشد. شوخی نیست، بحث بر سر انتخاب رئیس هیات کشتی استان مازندران است.استانی که نبض تپنده کشتی ایران است.
کشتی مازندران آسیب ببیند کشتی کشور آسیب خواهد دید، اگر مدیری شایسته و دلسوز در راس کشتی مازندران قرار نگیرد،کشتی کشور دچار زیانی غیر قابل جبران خواهد شد.
شوخی نیست، بحث بر سر انتخاب رئیس هیات کشتی استانی میباشد که نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری در کشتی کشور دارد .
استانی که مایه فخر و مباهات کشتی ایران می باشد، استانی که به پایتخت کشتی ایران معروف است.
اشتباه نگیرید،کشتی مازندران است، گوشت قربانی نیست که هرکسی بخواهد قسمتی را برای خودش بردارد و برود.
تاکید میکنیم،کشتی مازندران اگر مدیری شایسته، مدیری دلسوز و تنها و تنها خدمتگزار برای کشتی و قهرمانان و دیگر افراد دخیلش نداشته باشد زمین خواهد خورد.
همانجوریکه کشتی خراسان،کرمانشاه و خیلی از استانهای صاحب کشتی زمین خوردند و هنوز که هنوز است نتوانستند قد راست کنند.
کشتی مازندران اگر به مدیری شایسته و توانمند برای تامین امکانات مالی سپرده نشود یقین بدانید متحمل آسیبی جدی خواهد شد.
نگاه به کشتی مازندران که درصد بالایی از ملی پوشان تمامی رده های سنی کشور را به خود اختصاص داده باید نگاهی دور از احساس و نگاهی ناشی از بی توجهی به حواشی و هیاهو باشد.
باید به منافع کشتی استان که منافع کشتی کشور در آن است توجه گردد.راه خدمت تنها به رئیس هیات شدن نیست، اگر قصد و نیت خدمت به کشتی میباشد، راه فراوان است.
باید دست از خودخواهی برداشت و بیخیال (من) شد، باید(ما) شوید تا تاثیر گذار باشید، امروز مشکل کشتی مازندران مسائل فنی نیست که اگر بود اینهمه افتخار توسط قهرمانانش در تمامی رده های سنی به دست نمی آمد.امروز مشکل کشتی مازندران بعنوان قطب اصلی کشتی کشور کمبود امکانات مالی میباشد.
خدا راشکر ورزش مازندران از مدیریتی دلسوز و شایسته برخوردار است، حبیب حسین زادگان نشان داده به چیزی جز منافع ورزش این استان فکر نمیکند، پس تخریب او و همکاران شایسته اش نه تنها چیزی از ارزشهای این مدیر متعهد،دلسوز و امتحان پس داده و همکاران پرتلاشش کم نمیکند، بلکه تنها ماهیت واقعی تخریب کنندگان را بیشتر آشکار میسازد؛در پست بعدي بيشتر خواهيم نوشت؛ ادامه دارد؛ / دنیای کشتی

پاسخی بگذارید