پیگیری امور ورزش و جوانان مازندران در وزارت
تاریخ: ۱۱:۳۹ :: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نام نویسنده: تحریریه
پیگیر و قدرتمند مثل ” حاج مجید ” / این برادران کاربَلَد !!

احمدحسین زادگان استاندارمازندران با همراهی #حاج حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران امروز در وزارت ورزش و جوانان حاضر شدند و درباره موضوعات مرتبط با حوزه ورزش و جوانان استان با #دکترسلطانی_فر گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،استاندار مازندران در خصوص زیرساخت های ورزش استان و پروژه های در دست ساخت خواستار حمایت های ویژه وزیر محترم ورزش و جوانان شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز ضمن اشاره به جایگاه ورزش استان در سطح ملی و لزوم توسعه زیرساخت های ورزشی استان، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی را بسیار حائز اهمیت دانست و خواستار حمایت #دکترسلطانیفر از برگزاری #جامکشتیبینالمللیشهیدهاشمینژاد بهشهر شد.

دکتر سلطانی فر در این دیدار نیز از پیگیری های استاندار مازندران درخصوص موضوعات مربوط به حوزه ورزش و جوانان تقدیر کرد و برای برگزاری مناسب مسابقات کشتی شهید هاشمی نژاد بهشهر قول مساعد داد.

 

احمد حسین زادگان #استاندار خوش ذوق مازندران را باید در زمره #استاندارانی گذاشت که نگاه و توجه ویژه ای به حوزه #ورزش داشته و در کنار #برادر از هیچ کمک و تلاشی برای #توسعه ورزش مازندران #دریغ نکرده است.

بی انصافی است اگر خدمات حاج حبیب حسین زادگان #مدیرکل ورزش و جوانان مازندران را در کسب #رنکینگ های جهانی ،افتتاح #پروژه های مختلف ورزشی در استان با توجه به شرایط #تحریم را نادیده بگیریم و از خدمات ایشان #تقدیر نکنیم .

#احمدحسینزادگاناستاندارمازندران با همراهی #حاجحبیبحسینزادگان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران امروز در وزارت ورزش و جوانان حاضر شدند و درباره موضوعات مرتبط با حوزه ورزش و جوانان استان با #دکترسلطانی_فر گفتگو و تبادل نظر کردند.

استاندار مازندران در خصوص زیرساخت های ورزش استان و پروژه های در دست ساخت خواستار حمایت های ویژه وزیر محترم ورزش و جوانان شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز ضمن اشاره به جایگاه ورزش استان در سطح ملی و لزوم توسعه زیرساخت های ورزشی استان، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی را بسیار حائز اهمیت دانست و خواستار حمایت #دکترسلطانیفر از برگزاری #جام کشتی بین المللی شهید هاشمی بهشهر شد.

دکتر #سلطانی فر در این دیدار نیز از پیگیری های #استاندار مازندران درخصوص موضوعات مربوط به حوزه ورزش و جوانان تقدیر کرد و برای برگزاری مناسب مسابقات #کشتی شهید هاشمی نژاد بهشهر قول #مساعد داد.

خوش‌بحال مازندران باید باشد که این دو برادر را در استان دارد که اینگونه هوای ورزش و ورزشی ها را دارند ! دست مریزاد ..

پاسخی بگذارید