پایان حاکمیت سنگین وزنهای ورزش مازندران
تاریخ: ۸:۲۴ :: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
نام نویسنده: تحریریه
آیا جوانان مازنی در وزنه برداری خواهند درخشید !؟

در گذشته نه چندان دور هم رضا سوخته سرائی، رمضان تیموری، منوچهر برومند، ایرج گنجی، مهدی حبیب پور هم از مدال آوران سنگین وزن مازندران در ورزش کشورمان بودند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،با غروب قهرمانی بهداد سلیمی، بهادر مولائی، محمدرضا براری در وزنه برداری، جاسم دلاوری در بوکس، بشیر باباجان زاده و قاسم رضائی در کشتی فرنگی، کمیل قاسمی در کشتی آزاد که همگی از برترین های مدال آوران ورزش مازندران در کشور و آسیا و جهان و المپیک بودند می شود زنگ خطر پایان حاکمیت سنگین وزنهای مازندران در ورزش کشور را بصدا درآورد.

نتیجه تصویری برای بهداد سلیمی

در گذشته نه چندان دور هم رضا سوخته سرائی، رمضان تیموری، منوچهر برومند، ایرج گنجی، مهدی حبیب پور هم از مدال آوران سنگین وزن مازندران در ورزش کشورمان بودند.
حال باید دید آیا جوانان مازندرانی می توانند جا پای این بزرگان بگذراند یا خیر ؟

پاسخی بگذارید