تاریخ: ۹:۴۸ :: ۱۳۹۴/۰۸/۰۲
نام نویسنده: sobhan

درمسابقات دوچرخه سواری ناشنوایان آسیا که درکشور چین تایپه برگزار گردید عزت الله مظاهری دوچرخه سوار رامسری تنوانست دردورشته تایم تریل سی و پنج کلیومتر و صدکلیومتر استقامت به ترتیب رتبه های چهارم وپنجم را بدست آورد . احمد بهزادی رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان رامسر به خبرنگار مازند اسپرت گفت : عزت الله مظاهری […]

درمسابقات دوچرخه سواری ناشنوایان آسیا که درکشور چین تایپه برگزار گردید عزت الله مظاهری دوچرخه سوار رامسری تنوانست دردورشته تایم تریل سی و پنج کلیومتر و صدکلیومتر استقامت به ترتیب رتبه های چهارم وپنجم را بدست آورد .

احمد بهزادی رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان رامسر به خبرنگار مازند اسپرت گفت : عزت الله مظاهری تنها دوچرخه سوار استان مازندران دراین مسابقات بود و بهترین امتیاز درمیان دوچرخه سوران کشور ایران بدست آورد . او درمسابقه تایم تریل سی و پنج کلیومتر با ۵۵ دقیقه و هفتاد وچها ر صدم و ثانیه رتبه چهارم و درصد کلیومتر استقامت با چهل وپنج دقیقه و فاصله کمی با نفرات سوم وچهارم رتبه پنجم را به خود اختصاص داد

وی افزود : دوچرخه سواری رشته مفرحی است و سلامتی انسان کمک زیادی میکند . ما از مسولین

میخواهیم به این رشته توجه بیشتری بکنند . ونیز به ورزش ناشنوایان توجه بیشتری کنند چون ورزش به ناشنوایان کمک میکنند که بتوانند ناتوانایی ها خود ر ا به فراموشی بسپارند

بهزادی درپایان این موفقیت را به جامعه ورزشی استان مازندران وشهرستان رامسر تبریک گفت . امیدوار است که این دوچر خه سوار درسالهای آینده روی سکو قراربگیرد .

 

1

2

پاسخی بگذارید