کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را صادر کرد
تاریخ: ۱۳:۳۷ :: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
نام نویسنده: سیده رُجا شجری
باشگاه نساجی محکوم شد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را صادر کرد و باشگاه نساجی محکوم شد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،کمیته وضعیت آرای خود را به شرح زیر صادر کرد:

*باشگاه فرهنگی ورزشی منصور ساوه محکوم به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  در خصوص شکایت امیر حسین نامی شد. در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن در ستون خواسته و حتی شرح دادخواست  و لایحه تقدیمی کمیته با تکلیفی مواجه نمی باشد.در صورت  عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر مجازات یا مجازات های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد. این تصمیم وفق بند یک ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته تعیین وضعیت قطعی است.

*باشگاه نساجی مازندران محکوم به پرداخت ۶۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت شکایت مهرداد رضایی محکوم شد رای صادره  قابل تجدید نظر خواهی  در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می باشد.

* باشگاه نساجی مازندران محکوم به پرداخت۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت درخواست محمد امانی شد.

این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می باشد.

پاسخی بگذارید