تاریخ: ۱۸:۰۵ :: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
نام نویسنده: sobhan

کلیپ تمرین تیم نساجی مازندران در فصل جدید / بهمن طهماسبی ، مجید هوتن ، محمد صالحی ، اکبر صغیری ، حسین امامیان ، محسن رحیمی حاظر در این تمرین هستند .  

112کلیپ تمرین تیم نساجی مازندران در فصل جدید / بهمن طهماسبی ، مجید هوتن ، محمد صالحی ، اکبر صغیری ، حسین امامیان ، محسن رحیمی حاظر در این تمرین هستند .

 

پاسخی بگذارید