تاریخ: ۱۲:۵۷ :: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
نام نویسنده: شعبان وفایی نژاد
مدال آوران کشتی مازندران در مسابقات جهانی را بیشتر بشناسید !

کشتی مازندران در اولین و دومین دوره این مسابقات نماینده نداشت و در سال ۱۹۵۷ استانبول ترکیه نیز حسین ابراهمیان و نبی سروری یک طلا و یک نقره بدست آوردند و نمایندگان مازندران توفیقی در کسب مدال نداشتند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،به بهانه نزدیک شدن به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان در بوداپست مجارستان، قصد داریم یادی از مدال آوران کشتی مازندران در طی سال های ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۷ داشته باشیم که تا کنون کشتی کشورمان ۴۵ طلا و ۴۵ نقره و ۴۱ برنز در این مسابقات صید کردند و سهم قهرمانان مازندران ۱۷ طلا و ۱۲ نقره و ۸ برنز، جمعاً ۳۷ مدال بوده است.

کشتی مازندران در اولین و دومین دوره این مسابقات نماینده نداشت و در سال ۱۹۵۷ استانبول ترکیه نیز حسین ابراهمیان و نبی سروری یک طلا و یک نقره  بدست آوردند و نمایندگان مازندران توفیقی در کسب مدال نداشتند.

اما در سال ۱۹۵۹ تهران با حضور امامعلی حبیبی نام مازندران در کشتی کشور مطرح شد البته مرحوم یزدان پناه اولین ملی پوش کشتی مازندران در بازی های آسیایی بود اما در مسابقات جهانی امامعلی حبیبی…

در سال ۱۹۶۱ یوکوهامای ژاپن تیم ملی ما ۵ طلا به دست آورد که با طلای مجدد امامعلی حبیبی، تعداد مدال های مازندرانی ها در این مسابقات به ۲ طلا افزایش یافت.

در سال ۱۹۶۲ تولیدو آمریکا حبیبی سومین مدال کشتی مازندران در مسابقات جهانی را به دست آورد و سال ۱۹۶۵ پایان عمر قهرمانی حبیبی بود اما کشتی گیر دیگری به نام عبداله موحد با صید مدال طلا جهان ظهور کرد و تعداد طلای مازندران در قهرمانی جهان به عدد ۴ رسید.

در سال ۱۹۶۶ تولیدو آمریکا عبداله موحد بازهم طلایی شد و تعداد طلای کشتی مازندران را به ۵ طلا افزایش داد البته این مازندرانی تنها طلایی استان و ایران در جهان می باشد و طالبی و تهامی و انوری برای کشتی کشورمان به مدال برنز رسیده بودند.

برپایه این گزارش در مسابقات کشتی جهانی دهلی نو در سال ۱۹۶۷ بازهم یک طلای ناب ایران در جهان توسط عبداله موحد کشتی گیر شاخص مازندرانی به دست امد و ششمین طلای مازندران در این مسابقات نیز به نام وی ثبت شد و این افتخار توسط موحد در مسابقات ۱۹۶۹ آرژانتین نیز تکرار شد.

در حالی که در مسابقات جام جهانی ۱۹۷۰ ادمونتون کانادا مازندرانی ها جشن هشتمین مدال طلای خود توسط عبداله موحد گرفتند در سال ۱۹۷۱ پایان حکومت موحد در جهان کشتی بود و این دیار کشتی خیز در آن مسابقات بدون طلا به کار خود خاتمه داد.

در مسابقات جهانی استانبول ۱۹۷۴ ایران یک مدال نقره توسط رمضان خدر در وزن ۵۷ کیلوگرم گرفت و در سال بعد در روسیه مازندران نماینده نداشت.

در سال ۱۹۷۸ سن دیگو آمریکا مازندرانی ها توسط رضا سوخته سرایی در فوق سنگین دومین مدال نقره مازندران را به دست آورد هرچند محمد حسین دباغی در این مسابقات ششم شد اما در سال بعد ایران حضور نداشت و شانس کسب مدال مجدد توسط مازندرانی ها از بین رفت.

در سال ۱۹۸۱ اسکوپیه یوگسلاوی سابق رضا سوخته سرایی دومین مدال نقره خود و سومین مدال نقره مازندران را در جهان کشتی به دست اورد مرحوم سید رسول حسینی از ساری هم چهارم شد وی با شکست مقابل بلاکازوف و یومی یاما چهارم و دباغی ششم شد. از نکات جالب برای اولین بار مازندرانی ها یک مربی به نام مرحوم جعفر علیجانی را به عنوان مربی تیم ملی داشتند.

در سال ۱۹۸۵ بوداپست مجارستان مازندرانی ها چهارمین مدال نقره خود را توسط مجید ترکان در وزن ۴۸ کیلوگرم صید کردند اما در سال های ۱۹۸۶ و ۸۷ غیبت مازندرانی ها باعث شد تا صدمات زیادی به قهرمانان این دیار همچون عسگری محمدیان، رضا سوخته سرایی و مجید ترکان وارد شود زیرا این قهرمانان براحتی توانایی کسب مجدد مدال را داشتند.

در سال ۱۹۸۹ مارتینتی سوئیس مجید ترکان اولین مدال برنز مازندران را در وزن ۵۲ کیلوگرم به دست آورد و عسگری محمدیان نیز ششم مدال نقره استان را به نام خود ثبت کرد و مرحوم علیرضا سلیمانی طلا گرفت.

در ۱۹۹۰ توکیو ژاپن مجید ترکان یک طلای ناب سبک وزن جهان  و اولین طلای سبک وزن مازندرانی ها را به دست آورد و خادم و محبی برنز گرفتند این سال پایان عمر قهرمانی مجید ترکان بود.

در سال ۱۹۹۱ وارنا بلغارستان اویس ملاح بعد از ۱۷ سال از کسب مدال نقره رمضان خدر بازهم به مدال نقره دست یافت و در آن سال خادم طلا گرفته بود.

در حالی که در مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ مازندرانی ها توفیق کسب مدال نداشتند اما رضا سوخته سرایی دومین مازندرانی بود که به عنوان مربی در مسابقات حضور داشت.

در مسابقات قهرمانی کشتی جهان در گراسنویارسک روسیه عباس حاجی کناری در وزن ۶۳ کیلوگرم دهمین مدال طلای کشتی مازندران را به دست آورد و مجید ترکان به عنوان سومین مربی مازندرانی کار هدایت ملی پوشان را بر عهده داشت؛ حاجی کناری در سال ۱۹۹۸ تهران نیز نقره گرفت و ششمین مدال نقره مازندران را در جهان کشتی ثبت کرد.

در سال ۲۰۰۱ هفتمین مدال نقره مازندران توسط بابک نورزاد در وزن ۵۴ کیلوگرم به دست آمد و  نجفی جویباری پنجمین مربی مازندرانی ها در این مسابقات بود.

در ۲۰۰۲ تهران با طلای مهدی حاجی زاده ایران قهرمان جهان و این طلا یازدهمین طلای مازندران در جهان و تنها و آخرین طلای حاجی زاده در این مسابقات بود که با برتری مقابل کشتی گیر روس به دست آمد.

در مسابقات سال ۲۰۰۳ که مازندرانی ها بدون مدال بودند اما آیت واگذاری ششمین مازندرانی بوده که صاحب پیراهن مربیگری تیم ملی کشتی کشورمان بود .

این گزارش حاکیست در مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۰۵ یک ساروی به نام سید مراد محمدی تنها مدال آور ایران  و سومین مدال برنز مازندران را در قهرمانی جهان به دست آورد و عسگری محمدیان هفتمین مربی مازندرانی در مسابقات فوق بوده است.

در سال ۲۰۰۶ گوانگو چین بازهم سید مراد محمدی این ساروی مستعد تنها طلای کشتی ایران در جهان را به دست آورد و دوازدهمین مدال طلای مازندرانی ها در این مسابقات توسط اصغر بذری تعداد مدال های نقره این دیار را به عدد ۸ رساند و رضا یزدانی با کسب مدال برنز مازندران را صاحب چهارمین مدال برنز کرد.

در سال ۲۰۰۷ باکو یک برنز توسط رضا یزدانی در وزن ۸۴ کیلوگرم برای مازندران حاصل شد و دو مازندرانی به نام های بهنام طیبی و عزیز واگذاری تعداد مربیان مازندرانی را در تالار مسابقات جهانی به عدد ۱۰ رساندند و تنها مسابقاتی بوده که مازندرانی ۲ مربی داشتند.

در سال ۲۰۰۹ دانمارک اینبار هم سهم ایران یک طلا توسط مهدی تقوی از مازندران بود تا سیزدهمین مدال طلای مازندران در این مسابقات نیز به نام این کشتی گیر رقم بخورد و اسماعیل دنگسرکی بعد از ترکان و عسگری محمدیان مربی تیم ملی شد تا مازندرانی برای یازدهمین بار در مسابقات جهانی صاحب مربی باشد.

در مسابقات ۲۰۱۰ مسکو سید مراد محمدی دومین مدال برنز جهانی خودش و ششمین مدال برنز مازندران در قهرمانی جهان را به دست آورد؛ دنگسرکی نیز دومین حضورش در این رویداد ورزشی را تجربه کرد و مازندران نیز دوازدهمین بار در مسابقات جهانی صاحب مربی بودند.

در سال ۲۰۱۱ استانبول مازندران صاحب دو طلای ناب توسط مهدی تقوی ۶۶ کیلو و رضا یزدانی ۹۶ کیلو و مصطفی میرعمادیان سیزدهمین مربی استان قهرمان پرور مازندران در این بازی ها بود.

رضا یزدانی دومین مدال طلای خود و شانزدهمین مدال طلای مازندران در قهرمانی جهان را در سال ۲۰۱۳ مجارستان به دست آورد  و مسعود اسماعیل پور به مدال برنز رسید؛ عزت اله اکبری اولین و تنها مدال نقره جهانی خود را و هشتمین مدال نقره مازندران را در این مسابقات به دست آورد و برای چهارمین بار محمود اسماعیل پور از مازندران در کلاس کشتی جهان مربی بود.

برپایه این گزارش در ۲۰۱۴ تاشکند مسعود اسماعیل پور و سید احمد محمدیان و کمیل قاسمی سه مدال نقره گرفتند تعداد نقره های مازندران به عدد ۱۱ و با مدال برنز محمد حسین محمدیان، تعداد برنزهای مازندران به عدد ۹ رسید البته باید افزود حسین نقیبی بعد از یعقوب نجفی جویباری ، آیت واگذاری و عزیز واگذاری چهارمین جویباری بوده که در کلاس کشتی جهان به عنوان مربی حاضر و پانزدهمین بار این دیار در مسابقات فوق دارای مربی بوده است.

در سال ۲۰۱۵ آمریکا مازندران یک ستاره به نام حسن یزدانی را به جهان کشتی معرفی کرد که دراولین دوره حضور در وزن ۷۰ کیلوگرم مدال نقره گرفت تا تعداد نقره های مازندران به عدد ۱۳ افزایش پیدا کند؛ ساروی ها بعد از مجید ترکان و عسگری محمدیان و مصطفی میرعمادیان و دنگسرکی ، حسین کریمی را نیز به عنوان مربی در قهرمانی جهان داشته که طی شانزده دوره، این دیار ۱۶ مربی جهانی داشته باشد.

در ۲۰۱۶ بوداپست مجارستان نیز  تنها بهنام احسان پور پنجم شد این در حالی است که در ۲۰۱۷ فرانسه مازندران سه نماینده داشت که رضا اطری برخلاف انتظار سیزدهم  و بهنام احسان پور چهاردهم و تنها حسن یزدانی بود که توانست با کسب مدال طلا، هفدهمین طلای مازندران را در این مسابقات به دست آورد ضمن اینکه عباس حاجی کناری اولین مربی از فریدونکنار در کلاس کشتی جهان بود که هفدهمین مربی مازندران در طول این بازی ها بوده است.

این گزارش حاکیست اینک همه نگاهها بازهم به بوداپست مجارستان است که خاطره طلای حسن یزدانی در فرانسه بار دیگر در این کشور اروپایی تکرار شود و مازندرانی ها در مجارستان خاطرات خوبی دارند زیرا طلا رضا یزدانی، نقره عزت اله اکبری، نقره مجید ترکان، برنز سید مراد محمدی و برنز اسماعیل پور در این شهر به دست آمد.

در مخلص این گزارش تحلیلی و برای پرداختن به آمار نهایی افتخارات کشتی گیر مازندران باید خاطر نشان کنیم که در امامعلی حبیبی با ۳ مدال، عبداله موحد با ۵ مدال، رضا  یزدانی با ۲ مدال، مهدی تقوی با ۲ مدال، سید مراد محمدی، مجید ترکان، عباس حاجی کناری، مهدی حاجی زاده و حسن یزدانی هر کدام با یک مدال، ۱۷ طلای کشتی مازندران در طول برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان را به دست آوردند.

رضا سوخته سرایی با دو مدال، عسگری محمدیان، بابک نورزاد، اصغر بذری، عزت اله اکبری، عباس حاجی کناری، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور، سید احمد محمدیان، مجید ترکان، رمضان خدر با یک نشان، ۱۲ مدال نقره مازندرانی ها در این مسابقات بوده و رضا یزدانی با دو مدال، سید مراد محمدی، مسعود اسماعیل پور، اویس ملاح، محمد حسین محمدیان و سید احمد محمدی ۸ مدال برنز برای این استان قهرمان خیز در ورزش کشور در طول برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی جهان به ارمغان آوردند.

 

پاسخی بگذارید