اسپانسر بدون حتی یک ریال اعتبار مالی؛
تاریخ: ۱۱:۵۲ :: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
نام نویسنده: شعبان وفایی نژاد
آقای مدیر کل اجازه باج گیری به اسپانسرنماها را ندهید !

سخن من خطاب به آقای حسین زادگان مدیر کل ورزش و جوانان در بحث مبارزه با اسپانسر نماها در ورزش مازندران است.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،متأسفانه مدتی است که در ورزش این دیار افرادی با اهداف کاسبکاری سرکیسه نمودن ادارات و سازمان ها و شخصیت ها به بهانه تیمداری در لیگ باج گیری علنی در دستور کار خودشان قرار داده اند.

راهکارها مبارزه با اینگونه افراد سودجو تنها از سوی اداره کل ورزش و جوانان مهیا می شود .

اولاً به هیچ عنوان افراد یا تشکیلاتی که فاقد اعتبارات مالی مناسب و از منابع مالی مناسب برخورد نمی باشند از عدم وجود فضاهای ورزشی همه مواردی که در تیمداری الزامی می باشد در معرفی همه تشکیلاتی که به دنبال تیمداری در لیگ هستند همه موارد را باید با دقت توجه که شرایط لازم را برای حضور در لیگ ها داشته باشند نه اینکه خودشان را اسپانسر مالی تیم ها معرفی اما از همه ادارات و سازمان ها و نهادها انتظار دریافت کمک های مالی داشته باشند.

اگر فرد و گروه و تشکیلاتی نتوانست به اندازه دلخواه نیاز درخواست آنها تأمین کننده نیازهای آنها نبود به دنبال تخریب و تضعیف و سیاه نمایی ترور شخصیت شوند که این کار شایسته نیست .

برخی بدون اینکه حتی یک ریال اعتبار مالی و یک سانتی متر فضاهای ورزشی و اماکن ورزشی داشته باشند به دنبال تیمداری در لیگ ها آنهم با کمک از استاندار و تربیت بدنی و شهرداری و شورای شهر و سایر ادارات هستند!

اگر قرار باشد این دستگاهها اعتبارات مالی تیم ها را بدهند به نام خودشان تیمداری می کردند و دیگر لازم نبود که به نام بخش خصوصی این کار انجام شود هرچند برابر قانون و دستور العمل سازمان بازرسی هیچ یک از تشکیلات دولتی و نیمه دولتی حق سرمایه گذاری ملی در ورزش حرفه ای و تیمداری را ندارند.

در بحث کمک مالی شوراها و شهرداری ها به تیم های ورزشی نیز ابتداً هیچ یک از اعضای شوراها به تنهایی نمی توانند نه قول و نه از به دستور کمک مالی از سوی شهرداری پیشنهاد بدهند باید این پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی ورزشی شوراها مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد و پس از تصویب در فرمانداری و کمیته نظارت و انطباق می تواند مورد تأئید و یا رد پیشنهاد شود.

رئیس شورای شهر به تنهایی که تصمیم ساز و تصمیم گیر این روند نمی تواند باشد البته بنده قبول دارم شوراها و شهرداری ها باید در مباحث ورزش قهرمانی یار و یاور ورزشکاران باشند اما شدیداً مخالفت می کنم که شوراها و شهرداری بشوند صندوق نسوز تشریفات و تدارکات مالی تیم های بخش خصوصی در ورزش این را خیانت بزرگ در حق شهروندان می دانم .

شهروندان نیز برای کارهای عمرانی به شهرداری ها خدمات فرهنگی می دهند نه اینکه به صورت جهت دار و برای تیم های خاص در ورزش هزینه شود…!

پاسخی بگذارید