تاریخ: ۸:۵۴ :: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نام نویسنده: مرتضی خالقی

رنار برای بهبود کیفیت اردوی تیم ملی از نبیل آیاچیل متخصص تغذیه در تیم پزشکی اش استفاده می کند. تیم پزشکی تیم ملی مراکش زیرنظر عبدالله عبدالرزاق هفتی یک برنامه غذایی ویژه را در اختیار بازیکنان قرار داده است تا آنها از نظر وزن در بهترین شرایط قرار بگیرند و همچنین تاب و توان بیشتری برای تحمل تمرینات سنگین تیم ملی مراکش داشته باشند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،رنار برای بهبود کیفیت اردوی تیم ملی از نبیل آیاچیل متخصص تغذیه در تیم پزشکی اش استفاده می کند. تیم پزشکی تیم ملی مراکش زیرنظر عبدالله عبدالرزاق هفتی یک برنامه غذایی ویژه را در اختیار بازیکنان قرار داده است تا آنها از نظر وزن در بهترین شرایط قرار بگیرند و همچنین تاب و توان بیشتری برای تحمل تمرینات سنگین تیم ملی مراکش داشته باشند.

پاسخی بگذارید