1. نوشته هایی با برچسب مجمع فدراسیون فوتبال
اساسنامه فدراسیون فوتبال با ۷۰ رای توسط مجمع تصویب شد/ اختیارات اعضای مجمع بیشتر شد!
با انتخابات فدراسیون فوتبال؛

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال جزئیات تغییر در اساسنامه این فدراسیون را اعلام کرد.

کلیه اعضای کمیته انتخاباتی مجمع فدراسیون فوتبال معرفی شدند / کردانی و پیروزرام هم هستند
با انتخابات فدراسیون فوتبال؛

دبیرکل فدراسیون فوتبال اعضای کمیته انتخاباتی و همچنین کمیته استیناف انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال را معرفی کرد.

مازنداسپورت بنر آبی
فروشگاه ورزشی علیرضا
استخر قصر آبی مراد محمدی ساری - جویبار
خزرنما
ماهک
دستهای مهربان
مکان تبلیغ شما
مازنداسپورت بنر سبز
مازنداسپرت تبلیغات
تبلیغ2
مکان تبلیغ
تنکابن 24
تبلیغ شما
قالب خبری