یک عمر با پیشکسوتان جوان بهشهری + عکس

از سال ۱۳۶۰تیم پیشکسوتان Bبهشهر تآسیس شده و این موسپیدان از جوانان هم جوان تر هستند. صبح های جمعه هر هفته از ساعت ۷صبح کلی پیشکسوت باتجربه با نظم و انضباط خاصی دور هم هستند.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،از سال ۱۳۶۰تیم پیشکسوتان Bبهشهر تآسیس شده و این موسپیدان از جوانان هم جوان تر هستند. صبح های جمعه هر هفته از ساعت ۷صبح کلی پیشکسوت باتجربه با نظم و انضباط خاصی دور هم هستند.

 

نکته جالب این تمرینات این است که این جمع هم قبل بازی و هم بین دو نیمه و در پایان به صورت صف احترام متقابل بهم میگذارند در نهایت لذت فوتبال، دور هم هستند.