رقابت های آلیش بانوان قهرمانی کشور برگزار می شود

رقابت های کشتی آلیش بانوان قهرمانی کشور روز ۶ مردادماه در شهر قائمشهر استان مازندران برگزار می شود.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)، رقابت های کشتی آلیش بانوان قهرمانی کشور روز ۶ مردادماه در شهر قائمشهر استان مازندران برگزار می شود.

بخشنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

الف- شرایط سنی:
کشتی گیران متولد ۱۱/۱۰/۱۳۸۳ ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده الف- شرایط سنی:
کشتی گیران متولد ۱۱/۱۰/۱۳۸۳ ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده ی سنی جوانان با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.
ب- رشته ها و اوزان:
۱- مسابقات در کلاس کشتی آزاد کمربند و در اوزان ۵۵ ، ۶۰ ، ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۵ ، ۷۵+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.
ج- قوانین و مقررات مسابقات :
۱-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی آلیش برگزار خواهد شد.
۲-مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
د- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:
۱- اصل شناسنامه و کارت ملی
۲- کارت بیمه ورزشی معتبر سال ۱۴۰۱
۳- معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
۴- ارائه مدارک ثبت نام یا کارت ملی کشتی سال ۱۴۰۱
۵- ارائه کارت واکسن کرونا
* تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.
هـ – امتیازات:
۱- به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.
۲- به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رشته کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
و- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :
۱- هر استان یک تیم کامل در هر رشته
۲- تیم میزبان می تواند با دو تیم کامل در مسابقات شرکت نماید.
۳- هیات‌ کشتی استان‌های سراسر کشور می باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم‌های ذیربط اقدام نمایند. ی سنی جوانان با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.
ب- رشته الف- شرایط سنی:
کشتی گیران متولد ۱۱/۱۰/۱۳۸۳ ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده ی سنی جوانان با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.
ب- رشته ها و اوزان:
۱- مسابقات در کلاس کشتی آزاد کمربند و در اوزان ۵۵ ، ۶۰ ، ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۵ ، ۷۵+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.
ج- قوانین و مقررات مسابقات :
۱-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی آلیش برگزار خواهد شد.
۲-مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
د- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:
۱- اصل شناسنامه و کارت ملی
۲- کارت بیمه ورزشی معتبر سال ۱۴۰۱
۳- معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
۴- ارائه مدارک ثبت نام یا کارت ملی کشتی سال ۱۴۰۱
۵- ارائه کارت واکسن کرونا
* تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.
هـ – امتیازات:
۱- به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.
۲- به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رشته کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
و- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :
۱- هر استان یک تیم کامل در هر رشته
۲- تیم میزبان می تواند با دو تیم کامل در مسابقات شرکت نماید.
۳- هیات‌ کشتی استان‌های سراسر کشور می باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم‌های ذیربط اقدام نمایند. ها و اوزان:
۱- مسابقات در کلاس کشتی آزاد کمربند و در اوزان ۵۵ ، ۶۰ ، ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۵ ، ۷۵+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.
ج- قوانین و مقررات مسابقات :
۱-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی آلیش برگزار خواهد شد.
۲-مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
د- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:
۱- اصل شناسنامه و کارت ملی
۲- کارت بیمه ورزشی معتبر سال ۱۴۰۱
۳- معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
۴- ارائه مدارک ثبت نام یا کارت ملی کشتی سال ۱۴۰۱
۵- ارائه کارت واکسن کرونا
* تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.
هـ – امتیازات:
۱- به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.
۲- به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رشته کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
و- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :
۱- هر استان یک تیم کامل در هر رشته
۲- تیم میزبان می تواند با دو تیم کامل در مسابقات شرکت نماید.
۳- هیات‌ کشتی استان‌های سراسر کشور می باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم‌های ذیربط اقدام نمایند.

۱ تا ۳ کشتی گیر ۱ مربی ۱ سرپرست
۴ تا ۶ کشتی گیر ۲ مربی
تذکر : کلیه تیم های شرکت کننده ملزم به معرفی یک سرپرست می باشند ، در غیر اینصورت از پذیرش تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد ، همچنین سرپرست معرفی شده تحت هیچ شرایطی نمی تواند کشتی گیران را کوچ نماید . لازم بذکر است در صورت هرگونه آسیب دیدگی احتمالی از طرف کشتی گیران ، کلیه پیگیری ها با اورژانس تا اعزام به بیمارستان بر عهده سرپرست تیم های استان های مربوطه می باشد.
تبصره: کلیه نفرات صرفا می توانند تحت یک عنوان(ورزشکار یا مربی یا سرپرست) در این مسابقات شرکت نمایند.
ز- برنامه مسابقات :
آلیش بانوان
ردیف جدول زمان بندی روز مورخ ساعت محل
۱ پذیرش تیم ها و ارائه کارت واکسن چهارشنبه ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی
۲ کلینیک داوران چهارشنبه ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ ۱۰:۰۰- ۱۲:۰۰

۱۷:۰۰-۱۸:۰۰

سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی
۳ کلینیک مربیان و قرعه کشی چهارشنبه ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ ۱۸:۰۰- ۱۹:۰۰ سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی
۴ تست پزشکی پنجشنبه ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ ۰۶:۳۰- ۰۷:۰۰ سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی
۵ وزن کشی پنجشنبه ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ ۰۷:۰۰- ۰۷:۳۰ سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی
۶ مسابقات صبح دور مقدماتی پنجشنبه ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ ۱۰:۰۰- ۱۴:۰۰ سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی
۷ شانس مجدد-نیمه نهایی و فینال پنجشنبه ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ ۱۶:۰۰- ۲۰:۰۰ سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی
 ۱-آدرس محل برگزاری مسابقات : استان مازندران – قائم شهر –جاده کیا کلا – اول روستای کلاگر محله – دانشکده علوم کشاورزی –سالن ورزشی دانشکده
۲-محل اسکان و پذیرش : خوابگاه دانشکده علوم کشاورزی
۲-سرپرست برگزاری مسابقات می تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید.

۹٫ تیم های شرکت کننده استان ها جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر می توانند با سرکار خانم جان محمدی ۰۹۰۱۶۷۹۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.