لیگ برتر فوتسال کشور
تاریخ: 15:11 :: 2022/06/26
نام نویسنده: آرمان رسول پور
اعلام برنامه مسابقات نمایندگان مازندران در نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال

سازمان لیگ فوتسال از برنامه مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال فصل ۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)، برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور با حضور تو تیم قندکاترین آمل و زندی بتن کلاردشت به عنوان دو نماینده مازندران به شرح ذیل میباشد.

*هفته اول پنجشنبه ۲۳ تیر  ساعت ۱۷

گیتی پسند اصفهان – فولاد مبارکه /  سالن پیروزی اصفهان

فولاد زرند ایرانیان – فرش آرا مشهد / سالن فرش آرای مشهد

جمعه ۲۴ تیر – ساعت ۱۷

گهر زمین سیرجان – چیپس کامل مشهد / سالن امام علی (ع) سیرجان

زندی بتن کلاردشت – مس سونگون ورزقان / کلاردشت

کراپ الوند ایرانیان – قند کاترین آمل / سالن یادگار امام (ره) الوند

سن ایچ ساوه – مقاومت البرز/ سالن فجر ساوه

فردوس قم – صنایع پشتیبان هرمزگان /سالن حیدریان قم

 

*هفته دوم: چهارشنبه ۲۹ تیر  ساعت ۱۷

فولاد زرند ایرانیان – گهر زمین سیرجان / سالن دانشگاه ازاد زرند

مس سونگون ورزقان – چیپس کامل مشهد / سالن شهید پورشریفی تبریز

فرش آرا مشهد – کراپ الوند ایرانیان / سالن شهید بهشتی مشهد

مقاومت البرز – زندی بتن کلاردشت / سالن انقلاب کرج

قند کاترین آمل – فردوس قم / سالن پیامبر اعظم آمل

فولاد مبارکه سپاهان – سن ایچ ساوه / اصفهان

صنایع پشتیبان هرمزگان – گیتی پسند اصفهان / سالن فجر بندرعباس

 

*هفته سوم: دوشنبه ۳ مرداد  ساعت ۱۷

گهر زمین سیرجان – مس سونگون ورزقان / سالن امام علی (ع) سیرجان

کراپ الوند ایرانیان – فولاد زرند ایرانیان / سالن یادگار امام (ره) الوند

چیپس کامل مشهد – مقاومت البرز / شهید بهشتی مشهد

فردوس قم – فرش آرا مشهد / سالن شهید حیدریان قم

زندی بتن کلاردشت – فولاد مبارکه سپاهان / کلاردشت

گیتی پسند- قند کاترین آمل / سالن پیروزی اصفهان

سن ایچ ساوه – صنایع پشتیبان هرمزگان/ سالن فجر ساوه

 

*هفته چهارم: یکشنبه۹ مرداد  ساعت ۱۷

کراپ الوند ایرانیان – گهر زمین سیرجان / سالن یادگار امام(ره) الوند

مقاومت البرز – مس سونگون ورزقان / سالن انقلاب کرج

فولاد زرند ایرانیان – فردوس قم / سالن دانشگاه آزاد زرند

فولاد مبارکه سپاهان – چیپس کامل مشهد / سالن اصفهان

فرش آرا مشهد – گیتی پسند / سالن شهید بهشتی مشهد

صنایع پشتیبان هرمزگان – زندی بتن کلاردشت / سالن فجر بندرعباس

قند کاترین آمل – سن ایچ ساوه / سالن پیامبر اعظم آمل

 

*هفته پنجم : جمعه ۱۴ مرداد  ساعت ۱۷

گهر زمین سیرجان – مقاومت البرز / سالن امام  علی (ع) سیرجان

فردوس قم – کراپ الوند ایرانیان / سالن شهید حیدریان قم

مس سونگون ورزقان -فولادمبارکه سپاهان/ سالن شهید پورشریفی تبریز

گیتی پسند – فولاد زرند ایرانیان / سالن پیروزی اصفهان

چیپس کامل مشهد – صنایع پشتیبان هرمزگان / سالن شهید بهشتی مشهد

سن ایچ ساوه – فرش آرا مشهد / سالن فجر ساوه

زندی بتن کلاردشت – قندکاترین آمل / کلاردشت

 

*هفته ششم: جمعه ۲۱ مرداد  ساعت ۱۷

فردوس قم – گهر زمین سیرجان / سالن شهید حیدریان قم

فولادمبارکه سپاهان – مقاومت البرز / اصفهان

کراپ الوند ایرانیان – گیتی پسند / سالن یادگارامام (ره) الوند

صنایع پشتیبان هرمزگان – مس سونگون / سالن فجر بندرعباس

فولاد زرند ایرانیان – سن ایچ ساوه / سالن دانشگاه آزاد زرند

قند کاترین آمل – چیپس کامل مشهد / سالن پیامبر اعظم آمل

فرش آرا مشهد – زندی بتن کلاردشت / سالن شهید بهشتی مشهد

 

*هفته هفتم: چهارشنبه ۲۶ مرداد  ساعت ۱۷

گهر زمین سیرجان – فولادمبارکه سپاهان / سالن امام علی (ع) سیرجان

گیتی پسند – فردوس قم / سالن پیروزی اصفهان

مقاومت البرز – صنایع پشتیبان هرمزگان / سالن انقلاب کرج

سن ایچ ساوه – کراپ الوند ایرانیان / سالن فجر ساوه

مس سونگون ورزقان – قند کاترین آمل / سالن شهید پورشریفی تبریز

زندی بتن کلاردشت – فولاد زرند ایرانیان / کلاردشت

چیپس کامل مشهد – فرش آرا مشهد / سالن شهید بهشتی مشهد

 

*هفته هشتم: سه شنبه اول شهریور  ساعت ۱۷

گیتی پسند – گهر زمین سیرجان / سالن پیروزی اصفهان

صنایع پشتیبان هرمزگان – فولاد مبارکه سپاهان / سالن فجر بندرعباس

فردوس قم – سن ایچ ساوه / سالن شهید حیدریان قم

قند کاترین آمل – مقاومت البرز / سالن پیامبر اعظم آمل

کراپ الوند ایرانیان – زندی بتن کلاردشت / سالن یادگار امام (ره) الوند

فرش آرا مشهد – مس سونگون ورزقان / سالن شهید بهشتی

فولاد زرند ایرانیان – چیپس کامل مشهد / سالن دانشگاه آزاد زرند

پاسخی بگذارید